Firmy > Historické budovy > Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Odborná oddělení

Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Odborná oddělení

Jméno Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Odborná oddělení
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 495518473
Webová stránka www.muzeumhk.cz
Adresa Opletalova ul. 334, 500 01 Hradec Králové
Kraj Královéhradecký

ARCHEOLOGICKÉ SLUŽBY
KRAJSKÁ MYKOLOGICKÁ PORADNA
PRONÁJEM PROSTOR
Bývalý kasárenský objekt z konce 19. století.

Muzeum je na základě obecně platných právních předpisů, zejména zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a platné Zřizovací listiny oprávněno poskytovat zejména tyto služby:
1) veřejné kulturní služby ve smyslu § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů,
2) služby související s naplňováním příslušných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, včetně správy sbírkových fondů, jejich odborného i badatelského využití i všestranné prezentace,
3) veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu § 4 zákona.č 257/2001 Sb., o knihovnách…., (tzv. knihovní zákon)
4) vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace,
5) na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, provádí archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy, podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy a poskytuje na tomto úseku odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy,
6) pronajímá nebytové prostory, zejména v historické budově muzea,
7) poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, fotografických a reprografických pracovišť,
8) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti,
9) poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
10) zajišťuje výkon činností vyplývajících z pověření muzea funkcí Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu a odborného garanta péče tradiční lidovou kulturu na území Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady Královéhradeckého kraječ. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Hradec Králové – od vojenské pevnosti k salonu…
Hradec Králové
BA: S Královéhradecký

Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Odborná oddělení

ARCHEOLOGICKÉ SLUŽBY KRAJSKÁ MYKOLOGICKÁ PORADNA…
Hradec Králové
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat