Firmy > Historické budovy > Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Jméno Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 495512899
Webová stránka www.muzeumhk.cz
Adresa Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové
Kraj Královéhradecký

Hradec Králové – od vojenské pevnosti k salonu republiky. Královské město nad soutokem.

Budova na Eliščině nábřeží u řeky Labe, arch. Jan Kotěra, postaveno 1909 až 1912.

Charakteristika muzea:
Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno městské muzeum. Poprvé byly sbírky otevřeny veřejnosti 1. února 1885 v kapli sv. Václava v domě čp. 33 na Žižkově náměstí.
Dnes je Muzeum východních Čech v Hradci Králové největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Plní funkci muzea ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů.
Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.
Od roku 1993 je součástí muzea též Památník bitvy 1866 na Chlumu. Součástí Památníku bitvy 1866 na Chlumu je i Muzeum války 1866, jehož historická část byla otevřena v roce 1936. Nová část muzea byla vybudována v letech 2008–2010 a následně, v roce 2011 byla rovněž zrekonstruována stará muzejní budova, ve které je nyní projekční a přednáškový sál. Dne 31. 3. 2012 byla v muzeu pro veřejnost otevřena nová expozice prusko-rakouské války doplněná o interaktivní a multimediální prvky a svým pojetím zohledňuje všechny věkové a zájmové kategorie návštěvníků.
Muzeum je také partnerem projektu Archeopark pravěku ve Všestarech. Projekt je realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. V rámci Archeoparku bude stávající „pravěká vesnice“ rozšířena na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Hradec Králové – od vojenské pevnosti k salonu…
Hradec Králové
BA: S Královéhradecký

Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Odborná oddělení

ARCHEOLOGICKÉ SLUŽBY KRAJSKÁ MYKOLOGICKÁ PORADNA…
Hradec Králové
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat