Firmy > Historické budovy > Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Jméno Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 371722160
Webová stránka www.muzeumrokycany.cz
Adresa nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
Kraj Plzeňský

Rokycansko v minulosti (od pravěku do roku 1918) – Železářství na Rokycansku a Podbrdsku (od 14. století do poč. 20. století) – Bydlení na Rokycansku v 19. a 20. století – Otisky času (expozice z paleontologických sbírek – starší paleozoikum, terciér, kvartér).

Historická budova bývalé školy z 18.–19. století.

Historie muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech:
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je regionálním ústavem, více oborově zaměřeným, s funkcí sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou, kulturně výchovnou a vzdělávací. Je odborným pracovištěm pro muzejní a vlastivědnou práci a dokumentaci vývoje přírody a společnosti regionu. Muzeum od r. 1962 působí jako okresní, v rámci současného správního okresu Rokycany, ve specializaci oboru paleontologie dokumentuje celou oblast Barrandienu, ve specializaci na železářství dokumentuje Rokycansko, Plzeňsko a Berounsko, v oboru botanika i Brdy a Křivoklátsko. Obecní zastupitelstvo královského města Rokycany rozhodlo o zřízení muzea v r. 1904 za úřadování starosty Jana Anichobra na podnět Dr. Bohuslava Horáka, profesora a pozdějšího ředitele gymnasia v Rokycanech. Pro veřejnost bylo otevřeno 24. září 1905, tento den je také uváděn jako den vzniku muzea. Sbírky byly v r. 1931 přeneseny do budovy bývalé dívčí školy, kterou město věnovalo pro muzejní účely – budova je nemovitou kulturní památkou a dodnes slouží jako hlavní expoziční budova. Tato budova byla postavena na základech zaniklých církevních a pravděpodobně i obranných objektů po požáru města v r. 1784. Druhé patro budovy bylo postaveno v r. 1844. Od r. 2003 je muzeum zřizováno Plzeňským krajem.

Pamětní síň Jindřicha Mošny

Život a dílo významného českého herce Jindřicha…
Dobřív
BA: S Plzeňský

Vodní hamr Dobřív

Expozice železářství od 17. do 20. století. …
Dobřív
BA: S Plzeňský

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Rokycansko v minulosti (od pravěku do roku 1918)…
Rokycany
BA: S Plzeňský

Kontaktovat