Firmy > Muzeum > Vodní hamr Dobřív

Vodní hamr Dobřív

Jméno Vodní hamr Dobřív
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 371722160
Webová stránka www.muzeumrokycany.cz
Adresa Dobřív č. p. 48, 338 44 Dobřív
Kraj Plzeňský

Expozice železářství od 17. do 20. století.

Historická budova hamru ze 17. století.

V Dobřívě se železo vyrábělo od počátku 14. do poloviny 20. století. Existovaly zde prvotní výhně na přímou výrobu železa z rud, vysoké pece (od r. 1614 do r. 1817), zkujňovací hamry (do 60. let 19. stol.), pudlovna a válcovna v období technické revoluce (do r. 1903) a konečně i nářaďový hamr (v provozu do r. 1949).
Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století,
z r. 1901 a z části i z pozdější doby. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí.
V obci se dále nachází budova bývalé válcovny z r. 1856, vodoenergetické příslušenství hutí, správní budova železáren, most
z 2. poloviny 18. století se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého a architektonicky hodnotné zemědělské usedlosti a dělnické domy. V blízkém objektu Staré hospody je pamětní síň Jindřicha Mošny.
Ve vodním hamru se každoročně v květnu konají „hamernické dny“ s ukázkami prací uměleckých kovářů a doprovodným programem.

Pamětní síň Jindřicha Mošny

Život a dílo významného českého herce Jindřicha…
Dobřív
BA: S Plzeňský

Vodní hamr Dobřív

Expozice železářství od 17. do 20. století. …
Dobřív
BA: S Plzeňský

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Rokycansko v minulosti (od pravěku do roku 1918)…
Rokycany
BA: S Plzeňský

Kontaktovat