Firmy > Historické budovy > Galerie hlavního města Prahy – Zámek Troja

Galerie hlavního města Prahy – Zámek Troja

Jméno Galerie hlavního města Prahy – Zámek Troja
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 283851614
Webová stránka www.ghmp.cz
Adresa U trojského zámku 1, 170 00 Praha 7
Kraj Praha

Barokní letohrádek hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, postaven na přelomu 17. a 18. stol. podle J. B. Matheye.

Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek "Věčného města" do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit. Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů. Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzívní výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy.

DŮM FRANTIŠKA BÍLKA

Ateliér Výstavy - díla Františka Bílka
CHÝNOV
BA: S Jihočeský

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii…
Praha 1
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy - Knihovna
Praha 1
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy
Praha 1
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy – Bílkova vila

Ateliér Františka Bílka Zajímavá vila postavená…
Praha 6
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy – Zámek Troja

Barokní letohrádek hraběte Václava Vojtěcha ze…
Praha 7
BA: S Praha

Kontaktovat