Firmy > Turisticky zajímavé domy > Galerie hlavního města Prahy – Bílkova vila

Galerie hlavního města Prahy – Bílkova vila

Jméno Galerie hlavního města Prahy – Bílkova vila
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 233323631
Webová stránka www.ghmp.cz
Adresa Mickiewiczova 1, 160 00 Praha 6
Kraj Praha

Ateliér Františka Bílka
Zajímavá vila postavená Fr. Bílkem r. 1911 pro vlastní potřebu

Cílem expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.

DŮM FRANTIŠKA BÍLKA

Ateliér Výstavy - díla Františka Bílka
CHÝNOV
BA: S Jihočeský

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii…
Praha 1
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy - Knihovna
Praha 1
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy
Praha 1
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy – Bílkova vila

Ateliér Františka Bílka Zajímavá vila postavená…
Praha 6
BA: S Praha

Galerie hlavního města Prahy – Zámek Troja

Barokní letohrádek hraběte Václava Vojtěcha ze…
Praha 7
BA: S Praha

Kontaktovat