Firmy > Komerční služby > A + ANALÝZA s.r.o.

A + ANALÝZA s.r.o.

Jméno A + ANALÝZA s.r.o.
IČO 64574555
DIČ CZ64574555
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 606 727 550
Webová stránka www.analyza.cz
Adresa Na vlastním 2315/9, 130 00 PRAHA 3
Kraj Praha

Znalecké posudky i odhady v oboru věcí movitých a nemovitých.

Provádíme oceňování majetku movitého a nemovitého včetně technologií
- oceňování podniků - goodwill
- know-how
- ochranné známky

A + ANALÝZA s.r.o.

Znalecké posudky i odhady v oboru věcí movitých a…
PRAHA 3
BA: S Praha

Kontaktovat