Firmy > Inženýring, poradenství, auditoři > 3EC INTERNATIONAL s.r.o.

3EC INTERNATIONAL s.r.o.

Jméno 3EC INTERNATIONAL s.r.o.
IČO 28441231
DIČ CZ28441231
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 267 199 926
Webová stránka www.3ec.cz
Adresa Hornoměcholupská 518/68, 102 00 PRAHA 102
Kraj Praha

Akreditovaná certifikační společnost a je součástí seskupení s 3EC International a.s..
Audity, akreditace ..

Nabízíme:
- Kredit akreditované certifikační společnosti s mezinárodní působností
- Komplexní řešení potřeb zákazníka /certifikace, školení, kontroly, inspekce…../
- Zahraniční i tuzemské akreditace
- Zákaznicky přívětivé ceny
- Vysoká flexibilita v obchodních otázkách
- Kvalifikovaný výkon auditu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka
- Vysoce kvalifikovaný tým auditorů s dlouholetými certifikačními zkušenostmi
- Certifikace systémů managementu podle nejnovějších revizí certifikačních standardů
- Podpora systémů managementu širokým programem školení, včetně IRCA kurzů
- Bezplatné zajištění informačního servisu o možnostech získání dotací ze SF-EU

3EC INTERNATIONAL s.r.o.

Akreditovaná certifikační společnost a je…
PRAHA 102
BA: S Praha

Kontaktovat