Firmy > Odhadci a soudní znalci > 1.ZNALECKÁ a.s.

1.ZNALECKÁ a.s.

Jméno 1.ZNALECKÁ a.s.
IČO 25488350
DIČ CZ25488350
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 485 107 807
Webová stránka www.1znalecka.cz
Adresa Mozartova 679/21, 460 01 LIBEREC 1
Kraj Liberecký

Oceňování majetku:
- movité a nemovité věci
- nehmotný majetek
- finanční majetek
- podniky
- znalecká činnost
- znalecký ústav

Poskytujeme plnou škálu oceňovacích služeb zahrnující oceňování podniků, oceňování nehmotného majetku a hmotného majetku.
Vypracováváme znalecké posudky ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. pro řízení před státními orgány a v souvislosti s právními úkony právnických nebo fyzických osob.

1.ZNALECKÁ a.s.

Oceňování majetku: - movité a nemovité věci -…
LIBEREC 1
BA: S Liberecký

Kontaktovat