Firmy > Historické budovy > Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Jméno Západočeské muzeum v Plzni
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 378370111
Webová stránka www.zcm.cz
Adresa Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Kraj Plzeňský

Plzeňská městská zbrojnice
Míšeňský porcelán
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - Expozice Archeologie
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - Expozice Historie

Novorenesanční budova z r. 1895/1903, postavená pro muzeum.

Plzeňská městská zbrojnice: Expozice představuje sbírkový soubor městské zbrojnice v Plzni, která vznikla za vlády císaře Karla IV. Obsahuje nejstarší soubor palných zbraní v Evropě z konce 14. a poč. 15. století. Součástí zbrojnice je největší sbírka palných zbraní z 1. pol. 16. století, příslušející městské hotovosti. Nejmladší část tvoří palné zbraně třicetileté války z poč. 17. století. Expozice je doplněna ukázkami dobového odění. Jubilejní sál: Expozice „Míšeňský porcelán“ z vlastních sbírek Uměleckoprůmyslového oddělení.

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Expozice je věnována 110 zaniklým židovským…
Dobrá Voda u Hartmanic
BA: S Plzeňský

Západočeské muzeum v Plzni

Plzeňská městská zbrojnice Míšeňský porcelán …
Plzeň
BA: S Plzeňský

Kontaktovat