Firmy > Muzeum > Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Muzeum textilu

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Muzeum textilu

Jméno Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Muzeum textilu
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 491452933
Webová stránka www.upm.cz
Adresa Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice
Kraj Královéhradecký

Vývoj textilní výroby, zejména textilního tisku. Spolupráce výtvarných umělců s textilní výrobou.

Budova bývalého kláštera.

UPM — Muzeum textilu v České Skalici
Jediné muzeum v ČR zaměřené na historii textilní výroby
Sídlí v památkově chráněném areálu bývalého kláštera voršilek v České Skalici-Malé Skalici společně s Muzeem Boženy Němcové.

Sbírkové předměty z českých zemí i ze zahraničí dokumentují vývoj textilnictví, především textilního tisku.
Muzeum textilu patří k cílům české trasy Evropských textilních cest: www.ETN-net.org/routes).

Historie muzea:
Muzeum textilu bylo založeno v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1953—1962 jej spravovalo pražské Uměleckoprůmyslové museum (UPM), poté, v letech 1963—2007, královédvorský textilní podnik Tiba a od roku 2008 je opět pobočkou UPM. V bývalém klášteru voršilek v České Skalici-Malé Skalici sídlí od konce 70. let 20. století. Expozice Muzea textilu byla otevřena veřejnosti v roce 1990

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Stálá expozice UPM Sbírky: sklo, keramika,…
Praha 1
BA: S Praha

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Muzeum textilu

Vývoj textilní výroby, zejména textilního tisku.…
Česká Skalice
BA: S Královéhradecký

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Zámek Kamenice nad Lipou

Studijní depozitář nábytku 19. a 20. století –…
Kamenice nad Lipou
BA: S Vysočina

Kontaktovat