Firmy > Muzeum > Štola č. 1 Jáchymov - Muzeum Sokolov

Štola č. 1 Jáchymov - Muzeum Sokolov

Jméno Štola č. 1 Jáchymov - Muzeum Sokolov
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 728629201
Webová stránka www.omks.cz
Adresa Na Svornosti, 362 51 Jáchymov
Kraj Karlovarský

Instalace důlní techniky ve štole č. 1.
Důlní dílo – štola.

Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Štola číslo 1 Jáchymov

Jáchymov patří mezi nejvýznamnější česká hornická historická města. V 16. století ho proslavila ho těžba stříbra a následná ražba stříbrné mince tolarů (od těchto mincí, které byly ve své době zárukou kvalitní měny je odvozen i název měny USA – dolaru). Stříbrná horečka sice během několika desetiletí pominula, ale hornická činnost pokračovala i nadále – vedle stříbra se těžilo olovo, arsen, kobalt, nikl, cín a také smolinec, který se používal k barvení skla. A byl to právě jáchymovský smolinec, ve kterém manželé Curieovi objevili v roce 1898 nové prvky – polonium a radium. Tento objev přinesl městu světlé (radonové lázně) i stinné stránky. Od konce 40. let probíhala na Jáchymovsku masivní těžba uranu pro potřeby zbrojního programu SSSR. Při této těžbě byly využíváni i političtí vězni – muklové (muž určený k likvidaci), kteří zde pracovali a žili v naprosto nevyhovujících podmínkách (nedostatek potravin, špatné vybavení, bez ochrany proti záření, bez lékařské péče atd.).

Mezi památky na těžbu stříbrných i uranových rud patří i areál štoly č. 1 a sousední důl Svornost. Ražba štoly č.1 proběhla v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly v letech 1952 – 1953. Její délka je 230 m a jedna z bočních chodeb protíná i v minulosti těženou stříbronosnou žílu Evangelist.

Práce na zpřístupnění štoly proběhly v letech 2006 – 2008. Ve štole je instalována také malá expozice důlní techniky – důlní vozíky, vrtáky apod. V roce 2012 se pak podařilo vyčistit a zabezpečit i starší důlní díla z dob stříbrné horečky v na přelomu 15. a 16. století.

Štola č. 1 Jáchymov - Muzeum Sokolov

Instalace důlní techniky ve štole č. 1. Důlní…
Jáchymov
BA: S Karlovarský

Muzeum Horní Slavkov

Mineralogie, hornictví, historické památky,…
Horní Slavkov
BA: S Karlovarský

Hornické muzeum Krásno

Historie rudného a uhelného hornictví, těžní…
Krásno
BA: S Karlovarský

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje

Příroda, histografie a etnografie regionu…
Sokolov
BA: S Karlovarský

Kontaktovat