Firmy > Muzeum > Hornické muzeum Krásno

Hornické muzeum Krásno

Jméno Hornické muzeum Krásno
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 606806714
Webová stránka www.omks.cz
Adresa Cínová 408, 357 47 Krásno
Kraj Karlovarský

Historie rudného a uhelného hornictví, těžní technika, mineralogie a geologie regionu.

Budovy z počátku 20. století.

Hornické muzeum Krásno:
Muzeum se rozkládá v prostoru cínového dolu Vilém, vybudovaném v období 1. světové války. Tehdy vedl nedostatek surovin k obnovovení hornické činnosti i v oblasti Slavkovského lesa. Po skončení války, nastal ale opět úpadek a v roce 1921 byl důl Vilém uzavřen. Počátek novodobé historie celého ložiska Krásno je datován novou velkorysou otvírkou zahájenou v roce 1955. Do roku 1970 byla ruda ze Schnödova pně těžena na povrch jámou Vilém, od roku 1971 byla těžba převedena na novou hlavní jámu Huber.

V roce 1991 pak byla těžba ukončena a během následujících let se Muzeu Sokolov podařilo získat budovy v areálu a vybudovat zde hornické muzeum. Jako první byla v roce 1998 zpřístupněna expozice v budově bývalé třídírny cínových rud, kde byl umístěn těžní parní stroj z roku 1897.

Dnes je zde dále prezentována historie rudného i uhelného hornictví v regionu, historie města Krásno a partnerské obce Bischofsgrün. V roce 2004 byl zpřístupněn i sousední areál, jehož dominantou jsou ukázky lokomotiv a vagónů o rozchodu 450 a 600 mm (užívané v podzemí slavkovského revíru) a o rozchodu 900 mm (používané v povrchových hnědouhelných lomech). Dále zde lze navštívit ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy a výstavu báňského záchranářství. Od května do října je možné vyzkoušet jízdu důlním vláčkem.

Štola č. 1 Jáchymov - Muzeum Sokolov

Instalace důlní techniky ve štole č. 1. Důlní…
Jáchymov
BA: S Karlovarský

Muzeum Horní Slavkov

Mineralogie, hornictví, historické památky,…
Horní Slavkov
BA: S Karlovarský

Hornické muzeum Krásno

Historie rudného a uhelného hornictví, těžní…
Krásno
BA: S Karlovarský

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje

Příroda, histografie a etnografie regionu…
Sokolov
BA: S Karlovarský

Kontaktovat