Firmy > Muzeum > Slezské zemské muzeum – Výstavní budova

Slezské zemské muzeum – Výstavní budova

Jméno Slezské zemské muzeum – Výstavní budova
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 553714809
Webová stránka www.szmo.cz
Adresa Komenského 10, 746 01 Opava
Kraj Moravskoslezský

Výstavní budova
Budova postavena pro potřeby bývalého Uměleckoprůmyslového muzea v letech 1893–1895.

V nové Historické výstavní budově se od jejího otevření uskutečnilo celkem 8 výstav, z nichž některé stále probíhají.

V roce 2012 to byly výstavy Pod křídly Genia - Proměny expozic v Historické výstavní budovy, Jindřich Štreit: Vítkovice, Imrich Veber: Rodina, a především výstava Město – zámek – krajina, která představila Slezsko od středověku do první světové války z hlediska kulturní krajiny. Výstava postihla slezskou krajinu jako setkání přírodních krás a zvláštností s kulturními fenomény, zejména s architekturou, jež je svědectvím o intenzivním osídlení, hospodářských aktivitách a kulturních ambicích.

V březnu 2013 proběhla v Historické výstavní budově fotografická soutěž Můj svět prezentující fotografie zaměstnanců Charity ČR a jejich dobrovolníků a zahájena byla také výstava Jan Balabán – jsem tady. V rámci této výstavy o významném autorovi současné české literatury jsou prezentovány předměty, které úzce souvisí s jeho životem, ale také ukázka prostředí klubu Černý pavouk, v němž autor čerpal inspiraci pro svou tvorbu.

V dubnu 2013 byla v dětském muzeu Historické výstavní budovy zahájena výstava Svět iluzí a klamů prezentující různé nereálné objekty a obrazy, které vypovídají o mechanismech našeho prostorového vnímání.

V Historické výstavní budově Slezského zemského muzea proběhla od znovuotevření také řada akcí. Mezi nejvýznamnější patřila akce Evropská noc s netopýry, v rámci které měli návštěvníci možnost poslechnout si nahrávky netopýřích hlasů, prohlédnout si vystavené preparáty a zhlédnout filmy s danou tématikou. Dále také akce nesoucí název Dny kulturního dědictví, která zahrnovala komentované prohlídky s kunsthistorikem Slezského zemského muzea a již potřetí i akce Slezská muzejní noc, při níž největší slezská muzea a další kulturní instituce otevřely své brány v netradiční večerní hodiny. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo využít mimořádného potenciálu Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea pro poutavou a netradiční prezentaci našich sbírek, pro edukační projekty, výstavy a akce. Návštěvníky mohu ujistit, že pro ně i nadále chystáme různorodý a zajímavý program, jehož cílem je atraktivní formou představit bohaté muzejní sbírky, přiblížit historii, kulturu a přírodu Slezska a severní Moravy." dodává Antonín Šimčík, ředitel Slezského zemského muzea.

Významnou událostí související s Historickou výstavní budovou je také získání první ceny v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis 2012 v kategorii Muzejní počin roku 2012 za přihlášený projekt Rekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice Slezsko, která se tak stala dalším oceněním. Již v roce 2012 získalo Slezské zemské muzeum v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2011 cenu laické veřejnosti za rekonstrukci Historické výstavní budovy SZM a také čestné uznání odborné poroty v kategorii Stavby občanské vybavenosti – REKONSTRUKCE.

Srub Petra Bezruče

Krajem Petra Bezruče. Původně rekreační sídlo…
Ostravice
BA: S Moravskoslezský

Areál československého opevnění Darkovičky

Fortifikační umění ČSR před 2. světovou válkou …
Hlučín-Darkovičky
BA: S Moravskoslezský

Památník II. světové války

Expozice Doba zmaru a naděje. Původně Památník…
Hrabyně
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum

V budově se nachází pouze ředitelství a knihovna,…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Archeologické pracoviště

Archeologické pracoviště Müllerův dům,…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Oddělení přírodních věd

Depozitáře, pracovny a část sbírek umělecko…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Oddělení společenských věd

Depozitáře a pracovny. V budově není umístěna…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče

Život a dílo Petra Bezruče. Budova na místě…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Slezský ústav

Depozitáře, pracovny a knihovna. V budově není…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Výstavní budova

Výstavní budova Budova postavena pro potřeby…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Arboretum Nový Dvůr

Dřeviny pěti světadílů – Parková dendrologická…
Stěbořice
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Oddělení sbírkových fondů

Depozitáře a pracovny. V budově není umístěna…
Ostrava
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat