Firmy > Provozovatelé památek a zařízení > Památník II. světové války

Památník II. světové války

Jméno Památník II. světové války
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 553775091
Webová stránka www.szmo.cz
Adresa č. p. 192, 747 63 Hrabyně
Kraj Moravskoslezský

Expozice Doba zmaru a naděje.

Původně Památník Ostravské operace – memoriální památník z r. 1980.

Stručně z historie:
Základní kámen ke stavbě památníku byl položen na jaře 1970 za účasti tehdejšího prezidenta, Ludvíka Svobody, a velitele 4. ukrajinského frontu, maršála A. I. Jeremenka. Stavět se ale začalo až v roce 1976 a otevřen byl památník v roce 1980, tehdy jako Památník ostravské operace. Areál byl od počátku tvořen správní budovou a objektem památníku, kolem něhož byl vybudován symbolický hřbitov. Na něm bylo umístěno třináct tisíc destiček se jmény padlých.

Mezi správní budovou a památníkem byla vybudována prostorná nástupní plocha, ale k hlavní budově lze přijít i krásnou lipovou alejí. K areálu patřil i skanzen bojové techniky, který byl od otevření umístěn naproti parkoviště za hlavní komunikací I/11. V roce 1992, kdy byl tento pozemek navrácen v restituci, byla bojová technika umístěna v lipové aleji.

Původně byl památník pouze místem piety a nebyl chápán jako muzejní objekt. Od roku 1992 se památník stal součástí Slezského zemského muzea a začal se postupně měnit v muzejní objekt. Od roku 1996 zde probíhaly přísahy vojáků AČR, a to Výcvikové základny logistiky v Opavě. Poslední přísaha se konala v roce 2004.

Od otevření v roce 1980 až do roku 2005, kdy byl památník pro veřejnost uzavřen, jej navštívilo asi 1,3 mil. návštěvníků.

Srub Petra Bezruče

Krajem Petra Bezruče. Původně rekreační sídlo…
Ostravice
BA: S Moravskoslezský

Areál československého opevnění Darkovičky

Fortifikační umění ČSR před 2. světovou válkou …
Hlučín-Darkovičky
BA: S Moravskoslezský

Památník II. světové války

Expozice Doba zmaru a naděje. Původně Památník…
Hrabyně
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum

V budově se nachází pouze ředitelství a knihovna,…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Archeologické pracoviště

Archeologické pracoviště Müllerův dům,…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Oddělení přírodních věd

Depozitáře, pracovny a část sbírek umělecko…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Oddělení společenských věd

Depozitáře a pracovny. V budově není umístěna…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče

Život a dílo Petra Bezruče. Budova na místě…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Slezský ústav

Depozitáře, pracovny a knihovna. V budově není…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Výstavní budova

Výstavní budova Budova postavena pro potřeby…
Opava
BA: S Moravskoslezský

Arboretum Nový Dvůr

Dřeviny pěti světadílů – Parková dendrologická…
Stěbořice
BA: S Moravskoslezský

Slezské zemské muzeum – Oddělení sbírkových fondů

Depozitáře a pracovny. V budově není umístěna…
Ostrava
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat