Firmy > Historické budovy > Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Jméno Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 241950791
Webová stránka www.muzeumjilove.cz
Adresa Masarykovo nám. 16, 254 01 Jílové u Prahy
Kraj Středočeský

Historie těžby a zpracování zlata – Tramping a příroda dolního Posázaví – Historie regionu – Ostrovský klášter – Štola Halíře, štola sv. Josefa, štola sv. A. Paduánského.

Historická budova čp. 16 „Mince“ ze 14. století, bývalý horní úřad.

Stálé expozice muzea:

Historie těžby a zpracování zlata:
Zlato provází lidstvo od počátků, kdy se naučilo používat kovy. Zlato má vyjímečné postavení vzhledem k snadnému zpracování, vzácnosti i své kráse. V neposlední řadě i díky svým jedinečným vlastnostem, jakou je jeho chemická stálost (nekoroduje), kujnost a v posledních 100 letech i velmi dobrá elektrická vodivost. Jílovské muzeum se systematicky a komplexně věnuje významu zlata u nás, ve světě i v mnoha odvětvích lidské činnosti... číst dále ↓

Historie regionu:
Archeologické nálezy dokládají, že jílovský region byl osídlen již v laténském období. Významnou lokalitou je i nedaleká lokalita Závist, jedno z největších keltských oppid u nás. Nejdůležitějším křesťanským centrem byl na počátku druhého tisíciletí Ostrovský klášter. Jílovým prochází i nejkrásnější železnice u nás - slavný Posázavský pacifik. V 19. a 20. století byl ve městě bohatý společenský život, celá řada řemesel, spolků a žilo zde mnoho zajímavých osobností.... číst dále ↓

Tramping a příroda dolního Posázaví:
Expozice "Tramping a příroda v jižním okolí Prahy" je věnována krajině mezi Kocábou, Vltavou a Sázavou a historii trampského hnutí. Právě v jižním okolí Prahy totiž tramping kolem roku 1918 vznikal.

Historie jílovského muzea:
O založení muzea se zasloužil jílovský občan Leopold Čihák, který městu v roce 1891 nabídl svoji sbírku. Městské zastupitelstvo jeho nabídku přijalo na svém zasedání 28. prosince 1891 a založilo městské muzeum. Vedením muzea pověřilo Leopolda Čiháka.
Darovaná sbírka obsahovala několik stovek listin, map a trojrozměrných předmětů.

Sbírkový fond se rozrůstal a jílovské muzeum na sebe upozornilo v roce 1895 na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze, kde bylo zastoupeno velice reprezentativní sbírkou exponátů.

Smrt Leopolda Čiháka v roce 1915 měla negativní dopad na péči o muzejní sbírky. Teprve 2. listopadu 1930 se jílovským radním podařilo založit Spolek okresního muzea, který 24. ledna 1931 převzal od města sbírky a z muzea městského se stalo muzeum okresní (pro tehdejší okres Jílové).

Aktivita spolku opět muzeum dostala do povědomí veřejnosti. V roce 1950 byl rozpuštěn Spolek okresního muzea, sbírky se vrátily do péče města. Muzeum pod názvem Okresní vlastivědné muzeum pracovalo dále díky obětavé práci několika dobrovolných pracovníků jako byli Olga Barvířová, Václav Kopecký a další.
V roce 1960 se muzeum stává "Muzeem těžby a zpracování zlata na Jílovsku." Profesionální pracovník poprvé nastoupil do muzea v roce 1962.
V letech 1977 - 1983 probíhá nákladná rekonstrukce muzejní budovy. Město převedlo majetek muzea včetně budovy na Okresní národní výbor Praha - západ a ten v roce 1978 mění název muzea na Okresní muzeum s působností v okrese Praha - západ se specializací na zlato v České republice.

Stejný zřizovatel muzea mění jeho název ještě jednou k 1. lednu 1991 na Regionální muzeum se specializací na zlato v ČR. Od 1. ledna 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Muzeum se nachází v dolní části jílovského náměstí, v domě zvaném Mince.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Historie těžby a zpracování zlata – Tramping a…
Jílové u Prahy
BA: S Středočeský

Štola Halíře

Prohlídka starého důlního díla z pol. 20. století…
Pohoří
BA: S Středočeský

Štola sv. Josefa a štola sv. A. Paduánského

Prohlídka starého důlního díla původně sloužícího…
Studené
BA: S Středočeský

Kontaktovat