Firmy > Historické budovy > Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Jméno Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 224916100
Webová stránka www.pamatnik-heydrichiady.cz
Adresa Resslova 9a, 120 00 Praha 2
Kraj Praha

Autentické místo boje za druhé sv. války v Praze.
Český pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje.

Autentické místo boje za druhé sv. války v Praze,
v dlouho utajovaném úkrytu, který poskytla česká pravoslavná církev československým parašutistům od 27.5.1942 - 18.6.1942 po útoku na Reinharda Heydricha. Vojenská operace Anthropoid proti Heydrichovi byla řízena československou exilovou vládou z Londýna a patří "k nejvýznamnějším aktům odboje v celoevropském měřítku"(V. Havel, 1992).

Úkolem památníku
je především pravdivá interpretace historie heydrichiády a vyzvednutí svědectví o úctě i obdivu k hrdinství vojáků a účastníků nekomunistického odboje, vyzvednutí úcty k jejich dobrovolné i nedobrovolné oběti za svobodu Československé republiky v době německé okupace (1938 - 45).

Památník tvoří:
český pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje
krypta pod kostelem - pietní místo
stálá expozice v hale
přednášková síň s promítáním

Vlastníkem památníku je Magistrát hl. m. Prahy, o činnost se stará duchovní správa chrámu, expozice instaluje Vojenský historický ústav.

Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíření při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Autentické místo boje za druhé sv. války v Praze.…
Praha 2
BA: S Praha

Kontaktovat