Firmy > Historické budovy > Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Jméno Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 582342286
Webová stránka www.muzeumpv.cz
Adresa nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
Kraj Olomoucký

Pravěk Prostějovska - Historické hodiny - Jiří Wolker, život a dílo - Geologie a paleontologie Prostějovska - Haná Jana Zbořila, sběratele a učitele.

Renesanční budova, původně radnice.

Expozice hlavní budova:
HODINY
Expozice historických hodin a hodinek ze sbírek Muzea Prostějovska prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století. Představuje proměnu typových, tvarových a zdobných charakteristik příznačných dobových názorů. Zastoupeny jsou autorské i anonymní práce tradičních evropských hodinářských proveniencí − Německa, Francie, Anglie, Švýcarska, Rakouska, ale i Česka, Polska či dokonce Číny.

JIŘÍ WOLKER
V roce stého výročí narození Jiřího Wolkera (29.3.1900 – 3. 1. 1924) zpřístupnilo Muzeum Prostějovska 5. října 2000 ve výstavním sále v budově na náměstí T. G. Masaryka č. 1 novou stálou expozici prostějovského básníka. V pozůstalosti předčasně zesnulého literáta, kterou roku 1939 věnovali muzeu jeho rodiče, se nacházejí kromě písemných dokladů, fotografií a publikací i předměty, které ho provázely životem.

GEOLOGIE
Stálá expozice „Geologie Prostějovska“ byla v muzeu otevřena v červnu roku 1995, doplněna a inovována byla při reinstalaci v roce 2004. Expozice představuje nejlepší vzorky z muzejní geologické sbírky, ale také materiál z nových geologických výzkumů Prostějovska. Návštěvníka jistě překvapí fakt, že v expozici nenajde žádné fotografie z terénu. Na konkrétní lokalitu se totiž můžeme přenést díky videozáznamu s názvem "Na dně hanáckých moří".

ARCHEOLOGIE
Nová archeologická expozice Za tajemstvím střepu - pravěké dějiny Prostějovska, která byla otevřena v únoru 2013, představuje pravěké lokality na celém území Prostějovska od paleolitu až po dobu hradištní. Důraz je kladen především na zajímavé regionální fenomény.

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Pravěk Prostějovska - Historické hodiny - Jiří…
Prostějov
BA: S Olomoucký

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace – Špalíček

Edmund Husserl – filozof, život a dílo. Z…
Prostějov
BA: S Olomoucký

Kontaktovat