Firmy > Historické budovy > Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Jméno Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 353224433
Webová stránka www.kvmuz.cz
Adresa Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
Kraj Karlovarský

Správní a depozitární budova, knihovna a dokumentační středisko.

Ve dvou budovách Belvedere a Jelení skok postavený kolem roku 1800.

Vznik muzea:
Muzeum v Karlových Varech bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně podařilo shromáždit rozsáhlé sbírky dokumentující typická karlovarská řemesla. Nejstaršími muzejními sbírkami se staly kolekce lázeňských koflíků a karlovarských hornin, zejména rozličných forem vřídlovce. Od roku 1876 bylo veřejnosti zpřístupněno také soukromé muzeum rytce skla Antona Pitroffa, nadšeného sběratele předmětů a kuriozit všeho druhu, jež, jak uvádí v katalogu svého muzea, „zajímají nejen učence a vědce, ale i každého laika, kde si může každý vybrat, co jej zajímá“. Pitroffova sbírka byla podle přání sběratele začleněna do městského muzea. V roce 1937 obohatila fondy městského muzea soukromá sbírka lázeňského lékaře dr. Karla Davida Bechera, jenž mj. shromáždil unikátní soubor literatury o Karlových Varech. Před druhou světovou válkou byla do muzea předána sbírka terčů a střeleckých trofejí karlovarského střeleckého spolku. Součástí městského muzea se stala i soukromá národopisná sbírka (lidový nábytek, lidové oblečení aj.) sběratele Paula Webera z Hohengrundu. Četnými dary obohatil muzejní sbírky také karlovarský národopisec Josef Hofmann (1858-1943). O úspěšný rozvoj muzea do druhé světové války se zasloužili jeho ředitelé dr. Karl Ludwig (1868-1931, archivář) a dr. Viktor Karell (1898-1979, profesor obchodní akademie) jakož i správci Josef Knett a Anton Rudolf.

Muzeum je dnes moderním informačním a badatelským centrem pro dokumentaci karlovarského lázeňství a historicko-stavebních památek Karlovarska. Mimo tohoto poslání spravuje další své pobočky v Karlovarském kraji se specializovanými expozicemi v Jáchymově, Nejdku, Žluticích a Horní Blatné.
Dokumentujeme:
Muzeum dokumentuje karlovarské lázeňství, tradiční výrobu skla a porcelánu, jáchymovské medailérství a mincovnictví, regionální národopis a cínařství. Karlovarské muzeum provádí rovněž archeologické výzkumy a je informačním centrem pro dokumentaci karlovarského lázeňství a stavebních památek
Pečujeme:
Muzeum pečuje o sbírky užitého umění - cín, sklo, porcelán, nábytek; národopisné sbírky, nábytek, textil, nářadí a nástroje; sbírky uměleckých řemesel a práce karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce; sbírky k vývoji lázeňství; sbírky regionální grafiky, plastik, obrazů, starých tisků; sbírky archeologické a přírodovědné.

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Správní a depozitární budova, knihovna a…
Karlovy Vary
BA: S Karlovarský

Muzeum Nejdek

Dějiny Nejdku - Lidová kultura historického…
Nejdek
BA: S Karlovarský

Muzeum ve Žluticích

Dějiny města a okolí (husitská tradice) -…
Žlutice
BA: S Karlovarský

Kontaktovat