Firmy > Historické budovy > Muzeum a Pojizerská galerie

Muzeum a Pojizerská galerie

Jméno Muzeum a Pojizerská galerie
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 481622528
Webová stránka www.muzeumsemily.com
Adresa Husova 2, 513 01 Semily
Kraj Liberecký

Osobnosti Semilska
Etnografická sbírka

Barokní měšťnaský nárožní dům, patřící k nejstarším ve městě (1760), rodný dům Ivana Olbrachta

Osobnosti Semilska - literárně-historický památník, obsahově vymezen na spisovatele, politiky, publicisty, vědce, kněze a buditele. K nejvýznamnějším náleží Fr. Lad. Rieger, přední politik, stojící na prahu novodobé české státnosti, spisovatelé Antal Stašek a Ivan Olbracht, publicista Pavel Tigrid a další. V architektonicky zajímavém půdním prostoru je umístěna etnografická expozice zaměřená na tradiční řemeslnou výrobu a lidovou kulturu kraje horního Pojizeří. Jsou zde také prezentovány historické marionety proslulé semilské loutkářské rodiny Maisnerů. V roce 2002 byla expozice doplněna o výtvarné umělce Semil a staré typografie Semil (V. Komárek, J. Klápště, J. Jiroudek, V. Pokorný, M. Janků a další)

logo
Muzeum a Pojizerská galerie

Osobnosti Semilska Etnografická sbírka …
Semily
BA: S Liberecký

Kontaktovat