Firmy > Muzeum > Moravská galerie v Brně

Pražákův palác

Moravská galerie v Brně

Jméno Moravská galerie v Brně
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 532169111
Webová stránka www.moravska-galerie.cz
Adresa Pražákův palác – Husova 18, 662 26 Brno
Kraj Jihomoravský

České umění 20. století.
Stálá expozice „Pohled Medúsy". Gotika - Baroko - 19. století.
Stálá expozice uměleckého řemesla a užitého umění od středověku po 19. století.

Pražákův palác.

Sbírky:
- Umění od gotiky po 19. století
- Moderní a současné umění
- Užité umění
- Grafický design
- Kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké
- Rukopisy a staré tisky
- Bibliofilie a umělecká knižní vazba

Historie:
Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice.
Moravská galerie v Brně je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku obrazárna. Když pak roku 1961 došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem (založeným v roce 1873), získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění dnešní název - Moravská galerie v Brně.

Moravská galerie v Brně spravuje čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a vlastní vilu Dušana S. Jurkoviče. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy.

Moravská galerie v Brně prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963.

Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

logo
Moravská galerie v Brně

České umění 20. století. Stálá expozice „Pohled…
Brno
BA: S Jihomoravský

logo
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác

Barokní palác, bývalý augustiniánský klášter,…
Brno
BA: S Jihomoravský

logo
Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum

V budově Uměleckoprůmyslového muzea se nachází…
Brno
BA: S Jihomoravský

logo
Rodný dům Josefa Hoffmanna

Jeden z nejvýznamnějších architektů a designérů 1…
Brtnice
BA: S Vysočina

logo
Moravská galerie v Brně - Pražákův palác

Pražákův palác nabízí stálou expozici i…
Brno
BA: S Jihomoravský

logo
Moravská galerie v Brně - Jurkovičova vila

Jurkovičova vila je jednou z nejvýznamnějších…
Brno
BA: S Jihomoravský

Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea

Prostor pro konference, semináře, přednášky,…
Brno
Obchodní interiéry Jihomoravský

Neorenesanční dvorana Uměleckoprůmyslového muzea

Prostor pro pořádání společenského večera,…
Brno
Obchodní interiéry Jihomoravský

Barokní sál Místodržitelského paláce

Prostor pro pořádání koncertů, konferencí,…
Brno
Obchodní interiéry Jihomoravský

Knihovní sál Místodržitelského paláce

Prostor pro pořádání koncertu, přednášky,…
Brno
Obchodní interiéry Jihomoravský

Nádvoří Místodržitelského paláce

Prostor pro pořádání rautu, koncertu, divadelního…
Brno
Obchodní interiéry Jihomoravský

Zahrada Jurkovičovy vily

Zahrada u vily je vhodná pro pořádání svatebního…
Brno
Obchodní interiéry Jihomoravský

Kontaktovat