Firmy > Historické budovy > Městské muzeum Žacléř

Městské muzeum Žacléř

Jméno Městské muzeum Žacléř
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 499739225
Webová stránka www.zacler.cz
Adresa Rýchorské nám. 10, 542 01 Žacléř
Kraj Královéhradecký

Historie města se zaměřením na soužití českého a německého obyvatelstva od minulosti do konce 2. světové války. Významné osobnosti (sochař Emil Schwantner, J. A. Komenský, JUDr. Josef Jarosch, básník Franz Grundmann, lékař MUDr. Jan Havlíček, pilot Karel Illner, průkopník motorového létání), vystaven model TAUBE (maketa), 400 let dobývání černého uhlí (model průřezu kamenouhelným dolem, důlní výztuž, figurína horníka), národopis Žacléřska (malovaný nábytek, dřevěný soustruh na dřevo, modely roubených chalup, kroje, hračky, pres na zvedání roubených chalup). Rýchorské fotografie Jiřího Havla.

Budova bývalého soudu. Dvoupodlažní objekt s…

Městské muzeum Žacléř:
V Žacléři bylo vybudováno muzeum již na začátku 30. let 20. století, po druhé světové válce však bylo rozvráceno. Část sbírek zůstala zachována ve fondech muzeí ve Vrchlabí a Trutnově. Po roce 1989 si z iniciativy Doz. Dr. Wernera Baiera skupinka milovníků historie Žacléřska dala za cíl obnovit v Žacléři muzeum. Pomalu, ale jistě přibývalo sbírkových předmětů i historických dokumentů, a to jak od zdejších obyvatel, tak od žacléřských rodáků žijících v Německu. Město Žacléř poskytlo depozitární prostory a zároveň se v budově čp. 10 na Rýchorském náměstí připravovala muzejní expozice v budově čp. 10 na Rýchorském náměstí. Tato památkově chráněná budova byla postavena v letech 1912-1914 jako sídlo okresního soudu a sloužila jeho potřebám až do r. 1949. Městské muzeum Žacléř bylo slavnostně otevřeno veřejnosti dne 7. května 1999. Stálá expozice je rozdělena do čtyř oddělení: historie města a regionu, expozice osobností Žacléřska, expozice hornická a čtvrtá národopisná. Od r. 2000 se v dalších dvou sálech konají tematické výstavy zaměřené na historii a dějinné události, umění, sběratelství...

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR a aktivně spolupracuje s dalšími muzei v regionu i v nedalekém Polsku. Součástí muzea je také turistické informační centrum, kde můžete získat informace o zajímavostech regionu včetně propagačních materiálů, či zakoupit upomínkové předměty, mapy i tradiční krkonošské výrobky. Muzeum připravuje interaktivní programy pro děti a žáky škol, které si kladou za cíl vzbudit u dětí zájem o dějiny místa, kde se narodily, kde vyrůstají. Pracovníci muzea vytvoří program výuky podle přání na dané téma. Studenti mohou při vypracovávání seminárních a jiných prací využít badatelnu.

Městskému muzeu Žacléř je vyhrazeno první patro budovy. Návštěvníci postupně prochází čtyřmi částmi přehledně členěné stálé expozice s popisky v českém, německém a polském jazyce a mohou se seznámit se zajímavými dějinami našeho městečka a jeho blízkého okolí. Větší děti se za pomocí pracovních listů seznámí hravou formou s historií regionu a ani předškoláci se u nás nebudou nudit. Mohou si kreslit, tiskat razítka nebo si vyzkoušet, jak se dříve psalo na břidlicové tabulky.

V první části stálé expozice se můžete mimo jiné dovědět, kdy bylo založeno město Žacléř, kolik názvů mě

sto mělo, jací významní panovníci naše město navštívili, jak se Friedrich II. stal občanem Žacléře, jak se stavěla pevnost Stachelberg, jak dříve vypadala železniční stanice a za povšimnutí jistě stojí model, představující žacléřské náměstí na samém konci 19. století. Zjistíte také, že ve městě Žacléř dříve fungovalo mnoho úspěšných průmyslových podniků. Autoři se však nevyhýbají ani ožehavé problematice soužití německých a českých obyvatel a vysídlení původního německého obyvatelstva.

S významnými osobnostmi, které se zapsaly do dějin města, se můžete seznámit ve druhé části stálé expozice. Zde uvádíme krátké medailony. Podrobnější informace a další zajímavosti k těmto osobnostem naleznete právě ve druhé místnosti stálé expozice žacléřského muzea.

Hornická expozice - Po místnosti věnované osobnostem města přichází hornická expozice. Celých 422 let se na Žacléřsku těžilo černé uhlí. Těžkou práci horníků vám přiblíží velké množství vystavených exponátů např. dřevěný důlní vůz, který táhly v podzemí koně, různé nástroje, záchranné přístroje, důlní lampy, ocelová výztuž, předměty nalezené ve „stařinách“ žacléřského podzemí. Při pohledu na model průřezu dolu si budete moci udělat obrázek o uložení uhelných vrstev, chodbách i svislé jámě, také o přímém dobývání „černého zlata“. Neméně zajímavé jsou minerály a paleontologické nálezy ze žacléřského podzemí, jakož i sbírka minerálů z Krkonoš a Podkrkonoší. Textová část vás seznámí se zdejší hornickou historií.

Národopisná expozice - V poslední místnosti stálé expozice si můžete z kopií rytin Ericha Fuchse a vystavených exponátů vytvořit představu o tom, jak vypadal běžný život našich předků. Nejrůznější nářadí tehdy běžných řemesel či náčiní používané v domácnosti, kroje, hračky, dřevěná školní lavice, malovaný nábytek, porcelánové figurky vyráběné v žacléřské porcelánce a mnoho dalších nostalgicky krásných předmětů vám přiblíží minulost.

Otevírací doba Městské muzeum Žacléř
úterý – neděle 9,00 - 16,00 h
duben, listopad - víkendy zavřeno

Městské muzeum Žacléř

Historie města se zaměřením na soužití českého a…
Žacléř
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat