Firmy > Historické budovy > Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Jméno Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 315723035
Webová stránka muzeum.kralupy.sweb.cz
Adresa Vrchlického 590, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Kraj Středočeský

Archeologie Kralupska – Historie Kralupska – Síň akademického malíře Georga Karse – Pamětní síň Jaroslava Seiferta – Lapidárium.

Měšťanský dům z počátku 20. stol., původně hostinec, plně adaptován pro muzejní účely.

STÁLÉ EXPOZICE:
Archeologická expozice je dokladem širšího regionálního záběru. Představuje nálezy téměř všech archeologických kultur známých na území Čech od paleolitu až po dobu slovanskou z lokalit bývalého kralupského okresu. Tato expozice, bohužel, doplatila na své umístění v suterénu budovy. Byla zcela zaplavena vodou při povodni v srpnu roku 2002 a poté musela být zrušena. Výstavní mobiliář nevydržel několikadenní koupel ve vodní lázni. Expozice byla v rámci odstraňování povodňových škod přemístěna do jiných prostor muzea, obnovena, doplněna a otevřena 15.1. 2004. Na její obnovu se podařilo získat státní dotace od ministerstva kultury a grant od krajského úřadu. Mohla tak vzniknout moderní multimediální expozice s využitím počítače a dataprojektoru. Zájemce o tento obor zde může strávit několik hodin studiem textů a obrazového i filmového materiálu. Suterén budovy byl poté využit na vybudování „Pravěké dílny“ (otevřena v roce 2005), v níž si mohou návštěvníci vyzkoušet v praxi různé pravěké činnosti (práce na vertikálním tkalcovském stavu, drcení obilí, vrtání otvoru do kamenné sekerky aj.). „Pravěká dílna“ je součástí projektu „POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU“, který je určen především pro žáky základních a středních škol (více o projektu viz PRO ŠKOLY). Jakoukoliv činnost (individuální i kolektivní) v pravěké dílně je nutné předem domluvit s pracovníky muzea buď mailem nebo telefonicky. Pouhá prohlídka dílny je možná kdykoliv v návštěvní době muzea.
Na tuto expozici navazuje část věnovaná historii města a nejbližšího okolí, která byla po obnově slavnostně otevřena ve stávajících prostorách 29.12. 2009. Nová expozice Historie zachycuje vývoj Kralup od první věrohodné zmínky v polovině 13. století až po 60. léta 20. století. Zachyceny jsou především důležité mezníky vývoje: vznik železničního uzlu po polovině 19. století a s tím související rozvoj průmyslu a růst obce, povýšení Kralup na město v roce 1902, vznik okresu v roce 1913, období modernizace města za první republiky, nálet z 22.3. 1945 a poválečný vývoj. Nově je věnována pozornost také několika tématickým celkům – charakteristika místního zemědělství, významné církevní a kulturní památky či kralupské osobnosti.

Muzeum pořádá:
6 - 8 tematických výstav ročně, koncerty klasické hudby, přednášky, besedy

Pravidelná akce:
jedno z míst konání festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy, vždy v polovině září každého roku

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Archeologie Kralupska – Historie Kralupska – Síň…
Kralupy nad Vltavou
BA: S Středočeský

Kontaktovat