Firmy > Historické budovy > Městské muzeum Slavonice

Městské muzeum Slavonice

Jméno Městské muzeum Slavonice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 384493320
Webová stránka www.slavonice-mesto.cz
Adresa nám. Míru 476, 378 81 Slavonice
Kraj Jihočeský

Historie města a okolí, zaniklá středověká obec Pfaffenschlag.

Pozdně gotická stavba, ke starší západní části domu byla krátce po roce 1500 přistavěna druhá polovina. Zadní část údajně sloužila jako šatlava.

STÁLÁ EXPOZICE
Historie města - expozice pomocí sbírkových předmětů dokládá historický vývoj města, řemesel a hospodářství, život lidí ve městě a v okolí.
Nálezy z městského podzemí.
Předměty denního užívání - nádobí, nástroje, nábytek, oděvy.
Řemeslnické nástroje - tiskařské formy, perníkářské formy, nástroje.
Hospodářské nástroje.
Spolkové stuhy.

Architektonický vývoj města - zachycen je stavební vývoj od počátků města do dnešních dob, vše je ilustrováno fotografiemi a modely.
Historické fotografie města.
Fragmenty sochařských a architektonických prvků.
Model historického centra města.

Pfaffenschlag - expozice mapuje archeologický výzkum lokality Pfaffenschlag vzdálené asi 4 km od Slavonic. Nálezy a modely nastiňují vzhled a život ve středověké vesnici, která na tomto místě byla ve 14. a 15. století.
Model pozůstatků vesnice.
Model rekonstrukce původního vzhledu vesnice.
Archeologické nálezy - nádoby, nástroje atd.

Otvírací doba:
červenec - srpen
denně kromě pondělí
10.00 - 12.00 13.00 - 16.00

červen a září - po domluvě v Turistickém informačním centru

sobota - neděle
10.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Městské muzeum Slavonice

Historie města a okolí, zaniklá středověká obec…
Slavonice
BA: S Jihočeský

Kontaktovat