Firmy > Historické budovy > Kulturní centrum Letohrad - Městské muzeum

Kulturní centrum Letohrad - Městské muzeum

Jméno Kulturní centrum Letohrad - Městské muzeum
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 465622092
Webová stránka www.info.letohrad.eu
Adresa Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad
Kraj Pardubický

Historie města - Napoleonovy saně - Petr Jilemnický - Sirkařství - Sklo a porcelán - Vojáčkova galerie - České, moravské a slovenské národní kroje - expozice „Jak se žilo" (lidový život v 19. století).

Nejstarší dům z roku 1648, původně obytný městský s živností.

HISTORIE MUZEA:
Městský dům čp. 77 z roku 1680 v barokním slohu. Ke konci 19. století byla provedena klasicistní úprava fasády. Ve štítovém výklenku je umístěna pískovcová socha Panny Marie, která čeká na Ježíška. V tomto domě se narodil 17. 3. 1901 spisovatel Petr Jilemnický. V letech 1971 – 1990 zde byl Památník Petra Jilemnického. Nyní slouží jako městské muzeum. Expozice je věnována historii města, sirkařství a zajímavostí je originál saní, na kterých prchal císař Napoleon v roce 1812 z Ruska.
Podnět k vybudování muzea v Kyšperku dala "Národopisná výstava". Po obrovském úspěchu "Jubilejní zemské výstavy v roce 1891" se v roce 1893 začala připravovat výstava národopisná. Na podnět z Prahy byly svolány v obcích schůze a zakládaly se místní výbory. Utvořily se skupiny, které chodily dům od domu, aby zjistily, zda se sežene dostatek věcí pro výstavu. Výsledek byl překvapující, takže se kyšperské komité usneslo uspořádat nejdříve výstavku přímo v Kyšperku v učebnách místní obecné školy, která tehdy sídlila ve vrchnostenském špitále. Byla to první výstavka toho druhu ve východních Čechách a v Kyšperku vůbec.

V roce 1895 se výstavní výbor usnesl na zřízení muzea z předmětů z výstavy. Mělo se jmenovat Muzeum pro Kyšperk a okolí a sídlilo by v budově nové radnice. Ta se však nestavěla a jiné vhodné prostory se nenašly. Všechny předměty tak zůstaly ve škole a mnoho se jich ztratilo. V budově staré radnice se 4. 2. 1925 uvolnily místnosti a obecní zastupitelstvo se rozhodlo dvě místnosti ponechat pro účely muzea. Nakoupily se vitríny a když návštěvníci viděli, že vystavené předměty jsou řádně uložené, sami přicházeli do muzea věci darovat nebo prodat. Muzeum se tak velmi rychle plnilo.

V roce 1936 se upravily další tři místnosti pro Vojáčkovu galerii. Kromě té byl v muzeu mimo jiné k vidění například starý kupecký krámek, expozice sirkařství, voskařství a perníkářství, celý postup zpracování lnu, pletací stroj z roku 1886, práce zubního technika. V 50. letech bylo však muzeum nejprve přestěhováno do zámku, později se zrušilo a sbírkové předměty se vynesly do půdních prostor zámku. Během následujících 40 let se mnoho věcí zničilo nebo ztratilo.

V budově dnešního městského muzea byl Památník nár. umělce Petra Jilemnického, který se v tomto domě narodil.

V roce 1990 se podařilo prosadit zrušení památníku a v jeho budově zřídit nové muzeum. Nashromáždily se zbylé předměty, očistily se a za práce několika obětavých občanů se roku 1991 otevřelo městské muzeum. Své místo zde našla Vojáčkova galeri, expozice Alfonce Muchy, který měl v Kyšperku pronajatý ateliér, jedna místnost byla ponechána Petru Jilemnickému, také expozice sirkařství zde našla své uplatnění a nezapomnělo se ani na významné osobnosti našeho města.

Kulturní centrum Letohrad - Městské muzeum

Historie města - Napoleonovy saně - Petr…
Letohrad
BA: S Pardubický

Kontaktovat