Firmy > Muzeum > Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Rotunda svaté Kateřiny

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Rotunda svaté Kateřiny

Jméno Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Rotunda svaté Kateřiny
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 515222311
Webová stránka www.znojmuz.cz
Adresa Hradní ul., 669 45 Znojmo
Kraj Jihomoravský

Původní sídlo znojemských údělných knížat vybudoval v 1. pol. 11. stol. kníže Břetislav. Počátkem 18. století přestavěn na barokní zámek, od počátku 20. století slouží znojemskému muzeu.

Rotunda Sv. Kateřiny, národní kulturní památka - unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů české státnosti. Počátkem 12. století byla vyzdobena nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn. Veřejnosti je přístupná podle aktuálních klimatických podmínek. Mimořádná poloha hradu poskytla vhodné přostředí pro člověka již ve 4. tis. před n. l. Z mladší doby bronzové pochází významný nález depotu 70 kusů bronzových hřiven. V polovině 11. století se hrad stal sídlem údělných knížat vládnoucího rodu Přemyslovců. V té době se na hradě nacházela mincovna znojemského údělného knížectví.

Zřícenina hradu Cornštejn - Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Hrad postaven v 1. pol. 14. století jako pevnost…
Cornštejn, kat. území Bítov
BA: S Jihomoravský

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Minoritský klášter: Neživá příroda Znojemska …
Znojmo
BA: S Jihomoravský

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Rotunda svaté Kateřiny

Původní sídlo znojemských údělných knížat…
Znojmo
BA: S Jihomoravský

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Znojemský hrad

Z dějin Znojemska - vývoj pravěkého osídlení…
Znojmo
BA: S Jihomoravský

Památník Prokopa Diviše

Památník postavený v r. 1936.
Znojmo-Přímětice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat