Firmy > Muzeum > Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Jméno Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 515282211
Webová stránka www.znojmuz.cz
Adresa Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Kraj Jihomoravský

Minoritský klášter: Neživá příroda Znojemska

Původně gotický klášter minoritů z pol. 13. století, později klášter františkánů.

Minoritský klášter: Neživá příroda Znojemska - z pohledu regionální geologie vznik a vývoj území, které leží na rozhraní dvou zcela odlišných orografických soustav - Českého masívu a karpatské soustavy. Geologickou a petrografickou část expozice doplňuje ukázkami nerostů z našich i zahraničních klasických nalezišť instalace mineralogického systému a také regionální topografický přehled minerálů, mezi něž patří rovněž i moravské vltavíny. Vznik a vývoj života je v regionální expozici doložen nálezy fosilní flóry a fauny. Archeologie - ucelený obraz o pravěkém, raně historickém a středověkém osídlení jižní a jihozápadní Moravy. Pozornost návštěvníků upoutají nádoby mladoeneolitické kultury s moravskou malovanou keramikou, charakteristické červenožlutými ornamenty a soškami žen. Tuto kulturu právě ve Znojmě v roce 1888 objevil a popsal významný moravský archeolog, notář Jaroslav Palliardi. Zbraně Orientu - vystavené orientální zbraně pocházející ze zemí bývalé Osmanské říše, Persie, Indie, Číny, Japonska a Indonésie jsou cenné především vysokou úrovní uměleckořemeslného zpracování. Sbírku s několika unikátními kusy zakoupilo znojemské muzeum v roce 1921 od příznivce muzea, probošta olomoucké kapituly, barona Maxe Mayera z Ahrdorffu. Černé řemeslo - expozice černého řemesla, instalovaná v gotickém ambitu býv. kláštera minoritů, prezentuje výrobky znojemských kovářů a zámečníků od konce 16. století do 2. poloviny 19. století. Posláním expozice není ukázat chronologický vývoj kovodělného řemesla na Znojemsku, ale seznámit návštěvníka s krásou výrobků a řemeslnou dovedností tohoto druhu umělecké výroby našich předků. Živá příroda Znojemska. Expozice numismatiky.

Před několika týdny Jihomoravské muzeum ve Znojmě pro veřejnost připravilo restaurovaný oltář nově umístěný v Deblínské kapli přízemí znojemského hradu.
Na sezónu 2013 však zaměstnanci znojemského muzea přichystali i několik dalších zajímavostí. V Císařském sále jsou k vidění dva odlévané štíty, které vznikly v první polovině 19. století a byly zrestaurovány v minulém roce. Jeden z nich je kopií součásti zbroje francouzského krále Karla IX., která byla zhotovena ve druhé polovině 16. století. Jednalo se o tepaný, zlacený a smalty a drahými kameny zdobený štít znázorňující scénu z bitvy římského vojevůdce Maria s numidským králem Jugurthou. Bližší údaje o druhém štítu nebyly prozatím zjištěny.

V Selské jizbě si návštěvníci budou moci prohlédnout rovněž dvě figuríny znázorňující manželský pár v lidovém oděvu zachyceném na litografii Wilhelma Horna z roku 1837. Jde o kroj, který se nosil v dolní části města Znojmo, tehdy katastrální obci Louka, ale také v přilehlých vesnicích (Starý Šaldorf, Sedlešovice, Oblekovice).

Zřícenina hradu Cornštejn - Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Hrad postaven v 1. pol. 14. století jako pevnost…
Cornštejn, kat. území Bítov
BA: S Jihomoravský

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Minoritský klášter: Neživá příroda Znojemska …
Znojmo
BA: S Jihomoravský

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Rotunda svaté Kateřiny

Původní sídlo znojemských údělných knížat…
Znojmo
BA: S Jihomoravský

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Znojemský hrad

Z dějin Znojemska - vývoj pravěkého osídlení…
Znojmo
BA: S Jihomoravský

Památník Prokopa Diviše

Památník postavený v r. 1936.
Znojmo-Přímětice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat