Firmy > Historické budovy > Galerie města Trutnova

Budova galerie pohled z ulice Na Struze

Galerie města Trutnova

Jméno Galerie města Trutnova
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 499815916
Webová stránka www.galerietu.cz
Adresa Slovanské nám. 38, 541 01 Trutnov
Kraj Královéhradecký

Výtvarné umění regionu (autoři vzešlí a tvořící v regionu) a díla ostatních umělců, jejichž díla se k regionu Trutnovska a Podkrkonoší vztahují.

Měšťanský dům ze 16. stolletí s rekonstruovanou renesanční fasádou.

O Galerii - Sbírka Galerie:
Navzdory tomu, že městská Galerie v Trutnově patří k nejmladším mezi institucemi svého druhu, může se již nyní pochlubit poměrně rozsáhlou a kvalitní sbírkou. Zcela od počátku ji začal vytvářet první ředitel galerie, PhDr. Karel Shrbený, se záměrem získat především výtvarné práce od žijících i nežijících autorů, kteří se svým životem nebo tvorbou vztahují k Trutnovu a okolí. I později, v době působení druhého ředitele městské galerie, Aleše Pražana, byla tato kolekce systematicky rozšiřována a neustále doplňována, a to i přesto, že nabídky na odkoupení děl již nežijících regionálních umělců se vyskytují jen vzácně. Navzdory těmto okolnostem se několik takových nákupů podařilo realizovat.

Vzhledem ke krátkému časovému období, po které sbírka Galerie města Trutnova vznikala, ještě nemůžeme říci, že je ucelená. Díla byla z velké části získávána od vystavujících autorů, ze sbírek umělců žijících nebo z jejich pozůstalostí. Řada děl byla do sbírky darována, nebo byla jejich cena velkoryse přizpůsobena finančním možnostem galerie. V druhé polovině devadesátých let minulého století se situace na trhu s uměním výrazně změnila. Dramaticky vzrostly ceny uměleckých děl, některé okruhy artefaktů prakticky zcela zmizely z trhu nebo se staly pro svoji cenu nedosažitelnými. Přesto se i nadále daří díky nemalé finanční podpoře města Trutnova doplňovat, rozšiřovat a zkvalitňovat tento spíše pestrý soubor děl.

Sbírku tedy tvoří rozsáhlejší soubor obrazů, kreseb a grafických listů významných regionálních i národních autorů (např. J. Čapka, F. Kupky, J. Šímy, J. Váchala, F. Grosse, Z.

logo
Galerie města Trutnova

Výtvarné umění regionu (autoři vzešlí a tvořící v…
Trutnov
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat