Firmy > Muzeum > Blatské muzeum v Soběslavi – Rožmberský dům

Blatské muzeum v Soběslavi – Rožmberský dům

Jméno Blatské muzeum v Soběslavi – Rožmberský dům
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 381524425
Webová stránka www.husitskemuzeum.cz
Adresa Petra Voka 152/I, 392 01 Soběslav
Kraj Jihočeský

Příroda Táborska.
Renesanční budova, tzv. Rožmberský dům.

Blatské muzeum v Soběslavi je pobočkou Husitského muzea v Táboře, jeho oborem je vlastivěda Táborska a spravuje sbírky přírodovědné, národopisné i umělecké. Sídlem národopisného muzea je renesanční Smrčkův dům. Stálá expozice Příroda Táborska je umístněná v Rožmberském domě.

Stálé expozice: 1. 5. - 30. 9. Příroda Táborska
V historickém Rožmberském domě, nacházejícím se v centru Soběslavi, je umístěna přírodovědná expozice s názvem Příroda Táborska. V expozici, která čerpá z bohatého fondu přírodovědných sbírek soustředěných do Soběslavi ze všech dřívějších muzeí okresu, se návštěvník seznámí se současným stavem přírody v okrese Tábor. Expozice představuje jednotlivé biotopy regionu s jejich typickou faunou a flórou. Pozornost je věnována také geologickému vývoji a zvláště chráněným územím regionu.

Národopis Blat a Kozácka
Expozice je rozdělena do dvou základních částí. Přízemí je věnováno zemědělskému zaměstnání obyvatel, řemeslům, podomácké výrobě a domácnosti, 1. patro blatským stavbám, nábytku a lidovému kroji. Etnografická expozice věnovaná tradičnímu zemědělskému způsobu života, řemeslům, lidovým krojům, vybavení domácností a stavbám selského baroka.

Otevírací doba
8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.
mimo pondělí (není-li uvedeno jinak)

Památník dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky

Památník dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky…
Sezimovo Ústí
BA: S Jihočeský

Blatské muzeum v Soběslavi – Rožmberský dům

Příroda Táborska. Renesanční budova, tzv.…
Soběslav
BA: S Jihočeský

Husitské muzeum v Táboře

Stálé expozice - Husité - Středověké podzemí …
Tábor
BA: S Jihočeský

Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí

Pamětní síň Karla Weise Renesanční dům, tzv.…
Veselí nad Lužnicí
BA: S Jihočeský

Kontaktovat