Firmy > Odpadové hospodářství > A.P.E. s.r.o.

A.P.E. s.r.o.

Jméno A.P.E. s.r.o.
IČO 25748777
DIČ CZ25748777
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 283 891 057
Webová stránka www.ape.cz
Adresa Kolbenova 616/34, 109 00 PRAHA 9
Kraj Praha

Likvidace a zpracování odpadů

Likvidace kapalných odpadů
Odvoz odpadů a sběrný dvůr
Čištění jímek a nádrží
Zpětný odběr výrobků
Poradenství v ekologii
a BOZP

A.P.E. s.r.o.

Likvidace a zpracování odpadů
PRAHA 9
BA: S Praha

Kontaktovat