Výstavy > Muzeum > Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Informace o výstavě či veletrhu

Kategorie Muzeum, Výstava Praha
Začátek27. 5. 2015
Konec14. 2. 2016
Otevírací doba
AdresaNa Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Pro vystavovatele:

Příjem přihlášek od16.06.2015
Ukončení přihlašování16.06.2015
TypBusiness to business
Plocha0 m2
Historický záznam akce0

Vystavovatel

VystavovatelMuzeum hlavního města Prahy
Kontaktovatmuzeum@muzeumprahy.cz
Telefon / Fax221 012 940 /
Webová stránkawww.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Labrys, o. p. s., a Národním muzeem pořádá od 27. 5. 2015 do 14. 2. 2016 v hlavní budově muzea na Florenci výstavu Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Výstava přiblíží dramatické období

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr
v Praze-Zličíně probíhal v letech 2005 až 2008. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys, o. p. s. V průběhu archeologického výzkumu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.
Přestože podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde objeven např. dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů se zachovala ve vynikajícím stavu a patří mezi opravdové skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má nejen vědecký význam, ale i mimořádnou uměleckou a estetickou hodnotu.
Vedle nálezů z Prahy-Zličína návštěvníci na výstavě uvidí také výjimečně bohaté soubory předmětů ze stejného období, například soubor nálezů z bohatého hrobu germánského velmože z Blučiny, početný soubor šperků a dalších předmětů z pražských i mimopražských pohřebišť z doby stěhování národů ze sbírek Národního muzea, předměty z hrobu germánské kněžny ze Smolína, výbavu hrobu "dámy z Měcholup" a další nálezy z Prahy i celých Čech.
V rámci doprovodných programů k výstavě budou návštěvníkům k dispozici pracovní listy, které je poutavou formou provedou výstavou. Pro veřejnost i školní skupiny budou připraveny komentované prohlídky. Zájemci o toto období našich dějin budou moci navštívit podzimní cyklus přednášek, a získat tak širší povědomí o tématu. Pro rodiny s dětmi nebo školní skupiny budou připraveny tematické hry a soutěže o ceny.
K výstavě bude vydána výpravná publikace.

logo
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace

Ředitelství Muzea hlavního města Prahy.
PRAHA 1
BA: S Praha

logo
Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková…
Praha 8
BA: S Praha

logo
Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na…
Praha 2
BA: S Praha

logo
Muzeum hlavního města Prahy – Expoziční budova

Hlavní budova muzea je v současné době v…
Praha 8
BA: S Praha

logo
Müllerova vila

Vila Milady a Františka Müllerových v Praze …
Praha 6 - Střešovice
BA: S Praha

logo
Zámecký areál Ctěnice

Zámecký areál Ctěnice nabízí svým návštěvníkům…
Praha 9 - Vinoř
BA: S Praha

logo
Dům U Zlatého prstenu

Jedinečný dům se zachovanými fragmenty pozdně…
Praha 1
BA: S Praha

logo
Rothmayerova vila

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera ukrývá…
Praha 6
BA: S Praha

logo
Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Nedaleko Müllerovy vily stojí v památkové zóně…
Praha 6
BA: S Praha

Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Labrys, o. p. s., a Národním muzeem pořádá od 27. 5. 2015 do 14. 2. 2016 v hlavní budově muzea na Florenci výstavu Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých…

Praha kraj

Stromovka

Zveme Vás na venkovní výstavu Stromovka!! Ta Vás provede historií jedné z nejvýznamnějších zelených ploch v Praze.

Praha kraj

Strašnice...zahrada Prahy, brána armád...

Poznejte historii, architektura a život obyvatel pražské čtvrti Strašnice!

Praha kraj

Konzervovaná minulost

Odhalte s námi tajemství konzervátorů Muzea hl. m. Prahy!!! Poodhalte kouzla, která se dějí v muzeu.

Praha kraj

Trnkova zahrada 2

Užijte si den s dětmi v Trnkově zahradě v Zámeckém areálu Ctěnice

Praha kraj

Adolf Loos - Viktor Bauer. Konfiskované vzpomínky.

Poznejte nové výsledky bádání o Adolfu Loosovi a jeho spolupráci s Viktorem Bauerem

Praha kraj

„Praha 1848 – 1918“

Praha kraj

Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole

Poznejte na výstavě Muzea hlavního města Prahy a Muzea a galerií města Lublaně pokusné pole architekta Joži Plečnika ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov!

Praha kraj

Výstava gymnázia Na Vítězné pláni v Muzeu hlavního města Prahy

Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný. (Martin Šmíd)- tak zní hlavní motto celé výstavy. Přijďte si prožít vlastní zážitek!

Praha kraj

Venkovní výstava Srpen 1968 v Muzeu hlavního města Prahy

Přijďte se podívat nebo zavzpomínat na zlomové události srpna roku 1968, které v letošním roce mají své 50. výročí!

Praha kraj

Články firmy

Mosty mezi námi / Řecko očima studentů Gymnázia Na Vítězné pláni

8. 9. 2014

Výstava představuje práce studentů zapojených do evropského projektu COMENIUS s názvem Discovery of EU Identity 2012‒2014 a vycház…

Kontaktovat