Postup vytvoření vlastní prezentace

Vložte krátkou registraci do KLIENTSKÉ SEKCE z horního menu

Klientská sekce
Vstup do klientské sekce
 

Zvolte prezentační balíček FIRMA v levém menu

Po krátké registraci (bod 1.) můžete i bez objednání firemního balíčku vložit poptávku zdarma.

Rozcestník pro výběr prezentačních balíčků
Dashboard - rozcestník pro vyběr prezentačních balíčků
 

Již v základním zakoupeném balíčku FIRMA získáváte přístup do administrace pro psaní vlastních PR článků
s ilustračními fotografiemi. Náhled vaší prezentace si můžete v adminu zkontrolovat okamžitě po jejím vložení. Vaše prezentace se bude zobrazovat na portálu po schválení administrátorem do 3 pracovních dnů od akceptace platby u placené verze balíčku.  

BALÍČEK FIRMA + PR články

Vložení firemních údajů, loga a fotografií

Balíček firma a PR články - výber verze balíčku

Vložení PR článků včetně ilustračních obrázků

Vkládání obrázku do PR článku
 

BONUS

Při objednání prezentačního balíčku FIRMA GOLD se zobrazují ilustrační fotografie z vašich článků na hlavní straně portálu.

Objednejte si další prezentační balíčky

Po zprovoznění balíčku FIRMA lze okamžitě objednávat a plnit další prezentační balíčky:
INTERIÉRY, NEMOVITOSTI, PRODUKTY, VÝSTAVY. Postup je stejný. Definitivní zobrazování prezentace bude schváleno administrátorem do 3 pracovních dnů od akceptace platby u placené verze balíčku.

BALÍČEK INTERIÉRY

Fotografie z balíčku INTERIÉRY se zobrazují s vyšším rozlišením, neboť se často jedná o dezignové záležitosti.
Vložení fotografie interiéru
 

BONUS

Zobrazování fotografií interiérů z balíčku INTERIÉR GOLD

Fotografie Interiérů registrované v balíčku INTERIÉR GOLD se zobrazují na hlavní straně portálu pod ilustračními fotografiemi z článků registrací FIRMA GOLD.

 
Zobrazování fotografii na hlavní straně portálu
 

POZN.: Nastavte si velikost prezentačních balíčků tak, aby i v budoucnu vyhovovaly vašim potřebám. Velikost balíčku nelze během jeho platnosti měnit, pouze zrušit a následně objednat nový. Platnost zvoleného prezentačního balíčku je 12 měsíců od data objednání.

Vaše hotová prezentace

Veškeré objednané prezentační balíčky se zobrazují pod registrací vaší firmy

 
Zobrazování vybraných prezentačních balíčků pod údaji firmy
 

Aktualizujte

Údaje a fotografie v objednaných balíčcích lze kdykoliv doplňovat a upravovat.

Zprávy

Součástí vaší registrace je i archivace a přístup do zaslaných zpráv prostřednictvím portálu interierExpo.cz

Poptávky

Součástí vaší registrace je přístup k vloženým poptávkám do portálu interierExpo.cz

Chcete vědět více? Kontaktujte nás nebo si rovnou vytvořte vlastní prezentaci.

***

“Interior design concerns itself with more than just the visual or ambient enhancement of an interior space, it seeks to optimize and harmonize the uses to which the interior environment will be put”