Firmy > Muzeum > Zámek - Městské muzeum Moravská Třebová

Zámek - Městské muzeum Moravská Třebová

Jméno Zámek - Městské muzeum Moravská Třebová
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 731151784
Webová stránka www.ksmt.cz/muzeum
Adresa Zámecké nám. 1, 571 01 Moravská Třebová
Kraj Pardubický

Geologické poměry Moravskotřebovska. Humanismus a renesance v Moravské Třebové. Památky moravskostřebovského baroka a rokoka. Moravská Třebová v 17.–20. století. Zbraně a jejich využití.

Rekonstruované části renesančního zámku.

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu, založeného již ve 13. stol. Přestavován byl koncem 15. a v 1.polovině 17. stol. V důsledku požáru r. 1840 byla značná část zámku stržena nebo přestavěna, zachováno je manýristické akádové předvoří, ze „starého zámku“ jedna pozdně gotická místnost a portál datovaný do r. 1492. V současnosti je objekt zrekonstruován a využívá se pro kulturní a společenské aktivity.
HISTORIE ZÁMKU:
Velký rozmach město Moravská Třebová dosáhlo za panování pánů z Boskovic, který v letech 1490-1492 přestavěl hrad v renesančním slohu. Do tohoto období patří také jedna z nejstarších renesančních památek dochovaných na sever od Alp – zámecký portál s nápisem: Ladislaus de Boskovic et Nigromonte Dominus castri humus me fecit sub anno Domini (Ladislav z Boskovic a Černé Hory, pán tohoto zámku, mě postavil v roce 1492).
Na druhé straně brány jsou vezděny portrétní medailony pana Ladislava z Boskovic a paní Magdaleny z Dubé. Brána je mimořádnou stavební památkou, je uznávána vedel ostění Vladislavského sálu na pražském Hradě a portálu v tovačovském zámku, jako nejstarší renesanční památka u nás.
Řada staveb a uměleckých děl dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a vysokou kulturní úroveň města za vlády pána Ladislava Velena ze Žerotína (1589-1622), kdy byla Moravská Třebová centrem humanistické vzdělanosti a dostala přízvisko Moravské Athény.

Prohlídkové okruhy:
- Středověká mučírna
- Alchymistická laboratoř
- Poklady Moravské Třebové
- Jak se žilo na venkově

Zámek - Městské muzeum Moravská Třebová

Geologické poměry Moravskotřebovska. Humanismus a…
Moravská Třebová
BA: S Pardubický

Kontaktovat