Firmy > Muzeum > Zámek Klášterec nad Ohří – Muzeum českého porcelánu

Zámek Klášterec nad Ohří – Muzeum českého porcelánu

Jméno Zámek Klášterec nad Ohří – Muzeum českého porcelánu
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 474375436
Webová stránka www.zamek-klasterec.cz
Adresa Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kraj Ústecký

Muzeum českého porcelánu – expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze – 21 místností v dobových interiérech v 1. patře zámku (1805–1998). Muzeum čínského, japonského a evropského porcelánu – renesanční sály se štukovou výzdobou v přízemí zámku. Expozice Pohádkové země Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje Kopeckého.

Zámek Klášterec nad Ohří.

O MUZEU:
V novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří je instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek Umělecko - průmyslového muzea v Praze. Expozice začíná stručným přehledem výroby starého orientálního a evropského porcelánu.
Ve dvou sálech jsou ukázky japonského porcelánu z přelomu 17. až 2. poloviny 19. století. Jeden sál je věnován nejstarším výrobkům evropského porcelánu, a to z Míšně a Vídně, kde byly porcelánky založeny v letech 1710 a 1718. U starého míšeňského porcelánu jsou zdokumentovány všechny nejstarší etapy vývoje jeho výroby. Expozice je doplněna figurálními plastikami z nymfenburgské porcelánky z 2. pol. 18. stol. z dílny Dominika Aulička. Další dva sály zahrnují ucelenou kolekci ukázek starého čínského porcelánu 16. až 19. stol. Jedná se o exponáty bohatě zdobené kobaltovou modří, emailovými barvami a kraklemi. K vidění je také seladonový porcelán, flétnové vázy, velká porcelánová akvária a figurální plastiky.
Velká část 1. patra je v 21 sálech věnována vývoji výroby českého porcelánu od jejich počátků až do současnosti. Expozice předvádí výrobky jednotlivých porcelánek v interiéru ve stylu empíru, biedermeieru, druhého rokoka, neorenesance, secese apod.
První místnosti expozice jsou věnovány počátkům výroby českých porcelánek. Další místnosti zahrnují výrobu z období empiru a biedermeieru z let 1815 až 1835. V tomto období nastal zřetelný vzestup, který se projevil zkvalitněním výrobků po technické i umělecké stránce. Jako hlavní dekorativní prvek se objevuje malba. Jsou zde vystaveny výrobky ze Slavkova, Klášterce, Březové, Lokte, Dalovic a Chodova.
V osmi místnostech jsou soustředěny exponáty z let 1835 až 1860. V tomto období druhého rokoka se objevuje reliéfní dekorování jako hlavní zdobný prvek a rozvíjí se naplno figurální plastika. Jedná se o stěžejní část sbírky Muzea českého porcelánu se sbírkami z porcelánek v Klášterci, Slavkově, Březové, Lokti, Staré Roli, Chodově, Dalovicích a Praze.
Počátky produkce českého porcelánu spadají do 90. let 18. století, kdy byla na Karlovarsku objevena bohatá ložiska kaolinu. V roce 1792 byla založena manufaktura na porcelán v Horním Slavkově, dva roky poté v roce 1794 v Klášterci nad Ohří. Zakladatelem klášterecké manufaktury se stal na panství hraběte Františka Josefa Thuna penzionovaný správce panství Mikuláš Weber.

Zámek Klášterec nad Ohří – Muzeum českého porcelánu

Muzeum českého porcelánu – expozice…
Klášterec nad Ohří
BA: S Ústecký

Kontaktovat