Firmy > Kaple > Zámecká expozice Choltice

Zámecká expozice Choltice

Jméno Zámecká expozice Choltice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 724791367
Webová stránka www.choltice.cz
Adresa Zámek, 533 61 Choltice
Kraj Pardubický

Stálá expozice s ukázkami archeologických nálezů, regionálních sbírek, hudebních nástrojů, vybavení zámecké kuchyně, nově naistalovaná barokní lékárna a barokní obrazy svatých apoštolů. Součástí prohlídky je i raně barokní kaple sv. Romedia s bohatou štukovou výzdobou.

Zámek, raně barokní budova s doznívajícími prvky renesance.

Barokní zámek Choltice:
Zámek ve stylu ranného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcel zchátralý a neobyvatelný.

Podle návrhu Luca di Rossi z Pisy měl mít podobu čtverce, jehož tři strany měly tvořit budovy a severní, volná strana, měla být uzavřena mohutnou mříží. Středem celé stavby měla být uprostřed jižního křídla vestavěná kaple. Nedostatek finančních prostředků nedovolil stavbu dokončit, v podstatě je vystavěna polovina projektované budovy.

Stavba začala tím, že ze starého zámku ponechala se jen malá část s věží jako obydlím purkrabího a ostatní bylo zbořeno.

Zámek je raně barokní stavba. Stavěl se od západu spíše do šíře než do výše. Vnějšek je členěn toskánskými pilastry, ještě po renesančním způsobu sdružená okna v prvém poschodí jsou rámována pravoúhlými lištami a mají pro tento raně barokní sloh typické uši s kapkami. Nad nimi se střídají jako suprafenestry rozeklané trojúhelníky a segmenty. Z nádvoří jsou v západním křídle arkády - byly zaskleny na počátku našeho století. Přízemím se dalo projíždět kočáry. Místnosti jsou zaklenuty hřebínkovými klenbami. Z každé strany kaple měla být sala terrena. Protože je ale dokončena jen polovina stavby, je jen jedna. Je vyzdobena štukovými ornamenty a postavami s oblázkovou mozaikou. Má stlačenou valenou klenbu. Sala terrena byla později přeměněna ve večeřadlo, potom v zimní zahradu.

V jižním křídle zámku je vestavěna kaple svatého Romedia.

V současné době je areál zámku, kaple sv.Romedia, starý zámek, ohradní zeď, hřbitovní kaple, kaplička sv. Antonína, pamětní deska na čp.5, socha sv. Agáty, socha sv. Cecílie, socha sv. Floriána, socha sv. Václava, gloriet, bazén, bývalý pivovar, studna „Nová Barbora“, ohradní zeď s branami, napajedlo pro ptáky, vázy /2 ks/, opěrné zdi se sklepem a kamenný most přes Zlatý potok na seznamu kulturních památek.

Zámecká expozice Choltice

Stálá expozice s ukázkami archeologických nálezů,…
Choltice
BA: S Pardubický

Kontaktovat