Firmy > Muzeum > Technické muzeum v Brně

Budova Technického muzea v Brně

Technické muzeum v Brně

Jméno Technické muzeum v Brně
Obchodní aktivity M - Majitel interiéru
Telefon 541421411
Webová stránka www.technicalmuseum.cz
Adresa Purkyňova 105, 612 00 Brno
Kraj Jihomoravský

Muzeum uchovává a zveřejňuje sbírky hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a výroby minulosti i současnosti, se zaměřením na území Moravy a Slezska, u některých oborů je působnost celostátní.

V areálu bývalého podniku Tesla – panelová budova z konce 80. let po celkové rekonstrukci.

Čas nad námi a kolem nás – rozptýlená expozice věžních hodin; Salon mechanické hudby – expozice představuje sbírku mechanických hracích strojků od počátku 19. st. do třicátých let 20. st.; Kultura nevidomých – život, práce, kultura a vzdělávání nevidomých a těžce slabozrakých dětí a dospělých; Kovolitectví – řemeslné výrobní technologie, slévárenské postupy, zvonařství a experimentální kovolitecká dílna předvádějící praktické ukázky; Železářství – hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce; Parní motory – parní stroje v chodu, systémy regulace, funkční názorné řezy a modely; Od tamtamů k internetu – historie vývoje sdělovací techniky, interaktivní modely, multimediální sál; Vodní motory a Památník Viktora Kaplana – ukázky principů vodních motorů a jejich využití, modely konstrukcí turbín, část expozice věnována vynálezci a konstruktéru Viktoru Kaplanovi; Letecká historie a plastikové modelářství – vývoj letectví představený prostřednictvím plastikových modelů, ukázky výstroje a výzbroje letadel, vrtulník a jiné; Nožířství – historie a vývoj nožířského řemesla, technologie a postupy výroby, řemeslné výrobky; Historická stereovize – expozice ztvárněná ve stylu secese a postsecese představuje unikátní evropský stereoskopický přístroj a vysvětluje princip stereoskopického promítání; Historická vozidla – pohled do historie a produkce význačných výrobců motorových vozidel na Moravě, instalace opravářské dílny, historie Masarykova okruhu v Brně a instalace závodnického boxu; Ulička řemesel – s dílnami knihaře, zámečníka, holiče, ševce, koloniál s pražírnou kávy, hospoda, zubařská ordinace a další jako doklad působení řemeslníků v městském prostředí dvacátých a třicátých let 20. st; Technická herna – experimentárium pro malé i velké, kde si lze vyzkoušet principy a zákonnitosti z různých oborů fyziky.

logo
Stará huť u Adamova

Expozice železářství
Adamov
BA: M Jihomoravský

logo
Technické muzeum v Brně

Muzeum uchovává a zveřejňuje sbírky hmotných…
Brno
BA: M Jihomoravský

logo
Technické muzeum v Brně – Oddělení dokumentace tyflopedických informací

Oddělení sídlí v hlavní budově Technického muzea…
Brno
BA: M Jihomoravský

logo
Kovárna v Těšanech

Expozice kovářství a kolářství Historická budova.
Těšany
BA: M Jihomoravský

logo
Větrný mlýn v Kuželově

Expozice větrného mlynářství a horňáckého bydlení
Kuželov
BA: M Jihomoravský

logo
Areál čs. opevnění Šatov, Pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada"

Stálé těžké opevnění s krycím názvem „Zahrada".
Šatov u Znojma
BA: M Jihomoravský

logo
Vodní mlýn ve Slupi

Renesanční stavba velkomlýna se čtyřmi vodními…
Slup
BA: M Jihomoravský

logo
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Expozice věnující se železářské tradici regionu. …
Hamry nad Sázavou
BA: M Vysočina

Technické muzeum v Brně

Hlavní budova Technického muzea v Brně se nachází…
Brno
Designové speciality Jihomoravský

Kontaktovat