Firmy > Muzeum > Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Jméno Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 233325500
Webová stránka www.ekotechnickemuseum.cz
Adresa Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Kraj Praha

Stará kanalisační čistírna postavená v letech 1901 - 1906 jako součást nového stokového systému.

Muzeum:
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči dříve též Ekotechnické muzeum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje z roku 1903, které jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu.

Přestože kapacitní životnost byla plánována do 30. let minulého století, čistírna poctivě sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově.

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Stará kanalisační čistírna postavená v letech…
Praha 6 – Bubeneč
BA: S Praha

Kontaktovat