Firmy > Muzeum > Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter

Jméno Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 499456704
Webová stránka www.krnap.cz
Adresa Husova 213, 543 01 Vrchlabí
Kraj Královéhradecký

Kámen a život (audiovizuální přírodovědná expozice) – Člověk a hory (historie osidlování Krkonoš).

Augustiánský klášter – baroko, poč. 18. stol.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí bylo založeno r. 1883 jako Riesengebirgsmuseum rakouským Krkonošským spolkem, aby „probádalo přírodu, dějiny i člověka Krkonoš a shromažďovalo sbírky toto dokládající. Od r. 1966 je zřizováno Správou KRNAP, sídlí v budově bývalého augustiniánského kláštera a pečuje o více než 32.000 evidenčních čísel sbírkových předmětů z různých oborů společenských a přírodních věd. Jejich prostřednictvím představuje Krkonoše veřejnosti ve stálých expozicích, na výstavách, v rámci doprovodných programů a akcí.

Stálá ekologická expozice „Kámen a život“
Moderní audiovizuální expozice je instalována v rozsáhlých prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí, dnes hlavní budově Krkonošského muzea Správy KRNAP. Návštěvník expozice vstupuje na jeviště velkolepého divadla, kde na ploše téměř 1 000 m2 se ke společnému účinku spojují zvuk, světlo a scéna. Hudba a charakteristické zvuky přírodních živlů umocňují výklad profesionálního komentátora, který je doplňován a aktualizován průvodci během daného programu. Souběžně s ním jsou osvětlovány jednotlivé části expozičních prostor, vitríny, modely a exponáty, jsou prosvětlovány transparentní fotografie a promítány seriály diapozitivů.

Expozice Člověk a hory:
Stálá výstava o historii osídlování Krkonoš je v křížové chodbě augustiniánského kláštera. Výstava sleduje nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do konce 19. století a v části zachycující život "lidu krkonošského" až do let třicátých a čtyřicátých našeho století.

Krkonošské muzeum – Čtyři historické domy

Z tvorby krkonošského lidu – řemeslo, umění,…
Vrchlabí
BA: S Královéhradecký

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter

Kámen a život (audiovizuální přírodovědná…
Vrchlabí
BA: S Královéhradecký

Krkonošské muzeum – Šindelka v Harrachově

Bývalá výrobna šindele. Expozice je umístěna v…
Harrachov
BA: S Liberecký

Krkonošské muzeum Jilemnice

Historie, národopis, Galerie Františka Kavána,…
Jilemnice
BA: S Liberecký

Krkonošské muzeum – Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Zařízení funguje též jako informační středisko V…
Paseky nad Jizerou
BA: S Liberecký

Kontaktovat