Firmy > Muzeum > Soubor staveb lidové architektury (Hanácké skanzen)

Soubor staveb lidové architektury (Hanácké skanzen)

Jméno Soubor staveb lidové architektury (Hanácké skanzen)
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 585967310
Webová stránka www.hanackeskanzen.cz
Adresa č. p. 54, 783 33 Příkazy
Kraj Olomoucký

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích (obecně nazývaný „Hanácké skanzen“) tvoří památkově chráněná usedlost č. p. 54 s tzv. špaletovou stodolou v zahradě a několik přilehlých zahrad.

Bývalý Kameníčkův grunt č. 54.

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané, kterou představují zejména 4 špaletové stodoly z 1. poloviny 19. století a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875, na něž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Všechny stavby v areálu, které jsou nemovitými kulturními památkami, doplňuje venkovský mobiliář z let 1799 – 1950. Důležitým doplněním běžných komentovaných prohlídek jsou např. tradiční dny hliněného stavitelství, interaktivní ukázky tradiční sklizně a výmlatu, kdy si sami návštěvníci mohou vyzkoušet tyto dříve běžné práce venkovanů. V létě a o Vánocích se zde konají řemeslné jarmárky, koncerty a podobně. Bývalé sýpky nad obytnou částí jsou upraveny jako příjemná galerie, kde se konají ročně až 4 výstavy vhodně doplňující zvláštní atmosféru tohoto prostoru. Váš úplný zážitek po stránce gastronomické dotvoří stylová "Hospůdka u berana", která je umístěna v prostorách bývalé letní kuchyně a je koncipována především jako příjemné přírodní posezení a občerstvení ve dvoře usedlosti.

Soubor staveb lidové architektury (Hanácké skanzen)

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích …
Příkazy
BA: S Olomoucký

Kontaktovat