Firmy > Muzeum > Soubor lidových staveb Vysočina – Svobodné Hamry

Soubor lidových staveb Vysočina – Svobodné Hamry

Jméno Soubor lidových staveb Vysočina – Svobodné Hamry
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469326415
Webová stránka www.npu.cz
Adresa Příčná 350, 539 01 Svobodné Hamry
Kraj Pardubický

Vodní kovací hamr, krupník.
Roubené usedlosti

První expozice byly zpřístupněny v roce 1972. Roubené usedlosti volně rozptýlené v původním krajinném prostředí, které sem byly přeneseny z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. Expozice dokumentují život a způsob hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. do poloviny 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon (mlýn, olejna, pila, stupník na tříslo, varna povidel). SLS Vysočina pořádá množství návštěvnicky zajímavých programů, které přibližují jednotlivá odvětví lidové kultury, například: lidová řemesla, obyčeje, stravu...

Historie

Jádrem rozsáhlého zařízení expozice lidového stavitelství ve volné přírodě je osada Veselý Kopec, kde vznikl stavebně i expozičně ucelený soubor lidových staveb dokumentující vývoj vesnického domu, bydlení a hospodářských staveb Českomoravské vrchoviny a Železných hor, v horizontu tří století. Velký důraz byl od počátku kladen na záchranu a obnovu lidových technických staveb, takže dnes zde návštěvníci naleznou zajímavou kolekci dokládající zručnost našich předků. Odborná pozornost je věnována také interiéru obytných i hospodářských částí dokládajícímu životní způsob venkovského obyvatelstva. Na Veselém kopci bylo postupně realizováno 25 objektů. K hodnotným lidovým stavbám patří usedlost čp. 4 na Veselém Kopci - jedna z nejstarších dochovaných zemědělských usedlostí v Železných horách, čtrnáctiboká polygonální stodola ze Sádku u Poličky, která je již jedinou dochovanou v českých zemích, vodní obilní mlýn s mechanickou varnou povidel a stoupou na kroupy, vodní olejna či chalupa drobných zemědělců z Herálce. Doprovodné expozice se nacházejí ve Svobodných Hamrech a v Možděnici. SLS Vysočina obohatil i další významný expoziční celek - památková rezervace Betlém, nacházející se ve středu města Hlinska. Urbanisticky i architektonicky cenný soubor více než dvaceti původních roubených a zděných domů postavených od poloviny 18. do poloviny 19. století čítá již 14 zrekonstruovaných objektů. Ty přibližují nejen život tehdejších obyvatel, tedy drobných řemeslníků a živnostníků, nýbrž zvou i k příjemnému posezení v hospodě, čajovně nebo přinesou radost z nákupu lidových výrobků či voňavých bylinek.

SLS Vysočina nabízí svým návštěvníkům také řadu výstav a programů věnovaných lidovému stavitelství, bydlení, hospodaření, řemeslům, lidovému zpěvu, stravě, duchovní kultuře či obyčejům spojeným s jednotlivými ročními obdobími nebo s životem rodiny. K nejoblíbenějším patří především masopust, jarmark, posvícení a tématické programy věnované hospodaření či stavebním technikám. Období Velikonoc a Vánoc je již neodmyslitelně spojeno s tradičními výstavami.

Soubor lidových staveb Vysočina – Svobodné Hamry

Vodní kovací hamr, krupník. Roubené usedlosti
Svobodné Hamry
BA: S Pardubický

Rotunda sv. Jiří - Památník českého státu

Říp - rotunda .
Roudnice nad Labem
BA: S Ústecký

Kontaktovat