Firmy > Muzeum > Regionální muzeum v Náchodě

Regionální muzeum v Náchodě

Jméno Regionální muzeum v Náchodě
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 491423248
Webová stránka www.rmn.wz.cz
Adresa Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
Kraj Královéhradecký

Expozice Dějiny Náchoda a Náchodska

Expozice je umístěna ve starobylém měšťanském domě, jehož některé přízemní části pocházejí patrně již z konce 17. století. Administrativní prostory, konzervátorské dílny a depozitáře RMN se nacházejí v budově staré radnice z poloviny 17. století.

Stálá expozice se nachází v sousední budově, Masarykovo nám. 18. Expozice Dějiny Náchoda a Náchodska zachycuje období od mladého paleolitu po současnost. Její součástí je 7 dioramat s 25 figurínami v životní velikosti, které zachycují významné dějinné momenty nebo činnosti v regionu (žena mladší doby bronzové, zbrojnice třicetileté války, postavy Jiráskových děl, vojáci války 1866, rukodělná těxtilní výroba, účastníci domácího a zahraničního odboje 1935–1945, sokolové 1948). Expozici doplňují dva rozměrné modely (Náchod v první čtvrtině 19. století, 12 m dlouhý model opevnění 1935–1938).
Pobočky muzea:
Stálá expozice Dějiny Náchoda a Náchodska, výstavní síň v Náchodě
Jiráskovo muzeum v Hronově, rodný domek Aloise Jiráska v Hronově
Muzeum města Police nad Metují, stará roubená škola v Polici nad Metují
Dobrošov - pevnost čs. pohraničního opevnění 1937-1938

Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka

Unikátní vojensko-historická památka z let…
Dobrošov
BA: S Královéhradecký

Jiráskovo muzeum a Jiráskův rodný domek

Jiráskův rodný domek – rodná světnička A. Jiráska…
Hronov
BA: S Královéhradecký

Regionální muzeum v Náchodě

Expozice Dějiny Náchoda a Náchodska Expozice…
Náchod
BA: S Královéhradecký

Muzeum města Police nad Metují

Dějiny města a okolí, osobnosti a doklady řemesel…
Police nad Metují
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat