Firmy > Muzeum > Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně

Jméno Regionální muzeum v Kolíně
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 321722988
Webová stránka www.muzeumkolin.cz
Adresa Brandlova 35, 280 02 Kolín
Kraj Středočeský

Brandlova č. p. 24 – Pracovna a knihovna J. S. Machara; Brandlova č. p. 35 – Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku, archeologické sbírky – vývoj pravěkého a slovanského osídlení; Brandlova č. p. 27 – Měšťanský dům, expozice rozdělena na tři části: Měšťanská domácnost 19. století, Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí, Královské město Kolín ve středověku.

Brandlova čp. 27 – románsko-gotický dům, vyšlý z Parléřovy huti, rodný dům malíře Kremličky. Brandlova čp. 35 – bývalá renesanční škola z počátku 17. století. Brandlova čp. 24 – první farní škola v Kolíně ze 14. století.

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.

Regionální muzeum v Kolíně

Brandlova č. p. 24 – Pracovna a knihovna J. S.…
Kolín
BA: S Středočeský

Regionální muzeum v Kolíně – Červinkovský dům

Měšťanský dům – expozice rozdělena na 3 části:…
Kolín
BA: S Středočeský

Regionální muzeum v Kolíně – Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku

Jedna z nejcennějších archeologických sbírek v…
Kolín
BA: S Středočeský

Regionální muzeum v Kolíně – Stará škola – Macharova knihovna

Rekonstruovaná pracovna a knihovna kolínského…
Kolín
BA: S Středočeský

Kontaktovat