Firmy > Muzeum > Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi

Jméno Regionální muzeum v Chrudimi
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469620330
Webová stránka www.muzeumcr.cz
Adresa Široká 86, 537 01 Chrudim
Kraj Pardubický

Umělecký plakát
Umělecké řemeslo

Novorenesanční historická budova z roku 1898, postavená pro muzejní účely

Umělecký plakát – expozice ze sbírek muzea z období konce 19. století do roku 1918. Umělecké řemeslo – expozice evokující procházku podvečerním městem s obchůdky textilu, kovářských, zámečnických a zlatnických výrobků, řezbářských dekorací a předmětů z konce 19. století, doplněna obchůdkem Antique s uměleckými předměty starších období. Mozaika z dějin regionu – netradiční formou instalovaná expozice obsahující 12 vybraných scén, které ovlivnily život chrudimského regionu od pravěku do roku 1920.

Expozice:
EXPOZICE LIDOVÉHO NÁBYTKU
ALFONS MUCHA - PLAKÁTY
MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU
UMĚLECKÉ ŘEMESLO
UMĚLECKÝ PLAKÁT

Regionální muzeum v Chrudimi

Umělecký plakát Umělecké řemeslo …
Chrudim
BA: S Pardubický

Kontaktovat