Firmy > Muzeum > Regionální muzeum Mělník – Skalní byt

Regionální muzeum Mělník – Skalní byt

Jméno Regionální muzeum Mělník – Skalní byt
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 315630922/36
Webová stránka www.muzeum-melnik.cz
Adresa Lhotka u Mělníka 1, 277 31 Lhotka u Mělníka
Kraj Středočeský

Do pískovcových skalních bloků je vytesán nejen skalní byt, ale také hospodářské prostory (kolny, chlévy a chlívky, sklepy apod.). Toto skalní obydlí patří k nejdéle obývaným a nejzajímavějším.

Skalní byt

Stálé expozice:
V historickém interiéru hlavní budovy muzea se nachází stálá expozice, jejíž tématem je vinařství, regionální historie a příroda. Expozice je rozdělena do několika částí: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský interiér přelomu 19. a 20. stol., Venkovský interiér - vybavení chalupy 2. pol. 19. stol., Všední den obyvatel venkova, Lidová architektura, Příroda Mělnicka a Vinařství. Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století.

Mezi významné exponáty patří např. faksimile Mělnického evangeliáře z 12. století, denár kněžny Emmy kolem r. 1000, gotická monstrance ze 14. století nebo ferule vinařského cechu z roku 1676.

V roce 2003 byla otevřena pro veřejnost stálá expozice Historických kočárků, která se nachází v samostatné budově v Ostruhové ulici, jen asi 100 m od hlavní budovy muzea. Ve dvou patrech je zde nainstalován průřez historií výroby a vývoje kočárků od poloviny devatenáctého století do sedmdesátých let století dvacátého. Jednotlivé exponáty jsou veřejnosti představeny ve stylizovaných dobových interiérech a exteriérech včetně figurín a doplňků: Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960, návštěva zdravotního střediska 1960 – 1969 a přístupný depozitář.

Regionální muzeum Mělník – Skalní byt

Do pískovcových skalních bloků je vytesán nejen…
Lhotka u Mělníka
BA: S Středočeský

Regionální muzeum Mělník

Nahlédnutí do středověkého města – Měšťanský a…
Mělník
BA: S Středočeský

Kontaktovat