Firmy > Kulturní zařízení > Památník Pohádky máje

Památník Pohádky máje

Jméno Památník Pohádky máje
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 546427323
Webová stránka www.ostrovacice.eu
Adresa náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81 Ostrovačice
Kraj Jihomoravský

Památník Pohádky máje.
Úřad městyse.

PAMÁTNÍK POHÁDKY MÁJE

Od roku 2002 se památník nachází v budově radnice, kam byl přemístěn z Podkomorské myslivny. Před tou i nadále zdobí přírodní park Podkomorské lesy socha Helenky sochaře Emila Hlavici z roku 1949.

Památník přibližuje návštěvníkům život spisovatele a dramatika Viléma Mrštíka a historii vzniku lyrického impresionistického románu Pohádka máje, zejména pak postavu Helenky a osudy dívek, které autora k jejímu vytvoření inspirovaly. Přímo v Podkomorské myslivně žila Helenka Nováčková, první Mrštíkovou literární „Helenkou“ však byla Emilie Topinková žijící přímo v Ostrovačicích a vystupující v předobraze románu – studentské povídce Improvisace. Tato dívka byla pohřbena na místním hřbitově a její hrob je kulturní památkou.

V Památníku jsou ke zhlédnutí i všechna knižní vydání Pohádky máje, která byla zpočátku opatřena ilustracemi Mrštíkovy přítelkyně Zdenky Braunerové. Expozice je věnována i odezvě na román – byl dvakrát zfilmován, proveden jako opera, divadelní i rozhlasová hra a návštěvníky upozorní i na místa v okolí, která jsou s románem spojena.

Ostrovačice patří mezi jedny z nejstarších osídlených míst v okolí, hned při založení benediktinského kláštera v Rajhradu (r. 1048) mu byly darovány a skoro tisíc let s několika přestávkami byly vsí klášterní. Po výstavbě nové farní budovy na konci 17. století zde rajhradský konvent vybudoval své sídlo sloužící také jako útočiště ve válečných časech, nechal přestavět kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava do jeho současné podoby a obec učinil centrem vzdělanosti nejenom pro místní žáky. Německý (Schwartzkirchen) i latinský název obce vychází právě z černé barvy mnišského oděvu.

logo
Památník Pohádky máje

Památník Pohádky máje. Úřad městyse.
Ostrovačice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat