Firmy > Památníky > Památník Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka

Jméno Památník Antonína Dvořáka
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 312591244
Webová stránka www.padzlonice.ic.cz
Adresa Zlonice č. p. 20, 273 71 Zlonice
Kraj Středočeský

Antonín Dvořák a jeho učitel Antonín Liehmann. Hudební tradice Zlonic a okolí. Hudební skladatel, cestovatel a mořeplavec Eduard Ingriš
Z personálních důvodů je nejlepší domluvit si prohlídku předem.

Barokní špitálek z roku 1745.

PAMÁTNÍK:
Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 péčí "Vlastivědného kroužku Zlonicka" zrekonstruován a přeměněn na Památník Antonína Dvořáka. Vybavení bylo získáváno postupně z depozitářů jiných památkových objektů, od Českého hudebního fondu i od soukromých dárců.

Památky z osobního majetku Antonína Dvořáka jsme získali od mistrova syna ing. Otakara Dvořáka. Jsou soustředěny v takzvané Dvořákově síni. Návštěvník zde uvidí úmrtní lože, taktovku, učebnici pro kapelníky z roku 1739, šperkovnici, kuřáckou soupravu i zrcadlo z bytu Dvořákových v Žitné ulici v Praze.

V hlavním sále Památníku jsou umístěny doklady o bohaté hudební tradici našeho městečka i část regionální historie.

V roce 1984 byla zpřístupněna vedlejší církevní budova, takzvaná Varhaníkovna a v ní zrekonstruováno obydlí Antonína Liehmanna, Dvořákova zlonického učitele, který rozvíjel jeho hudební talent. O vybavení Liehmannova bytu se zasloužili hlavně zloničtí občané. Fotografický materiál věnovali potomci Antonína Liehmanna a jeho dcery Terinky - Dvořákovy první lásky - rodina Wollnerova, Čapkova a Tichotova.

V přístavbě varhaníkovny, bývalé učebně, se od roku 1994 nachází pamětní síň zlonického rodáka Eduarda Ingriše, hudebního skladatele, cestovatele a mořeplavce, který od roku 1947 až do své smrti v roce 1991 žil v USA. Jeho trampská píseň "Teskně hučí Niagara" se zpívá u táboráků stále.

V roce 2004 oslavil Památník Antonína Dvořáka 50 let své činnosti. Za ta léta uspořádali jeho pracovníci na 150 různých tématických výstav, téměř 250 koncertů komorní hudby, řadu besed o Ant. Dvořákovi a hudebních tradicích Zlonicka. Probíhají zde soutěže dětské umělecké činnosti, žákovská shromáždění, výchovné koncerty, zasedání obecního zastupitelstva, svatby atd.

Bohatý notový archiv využívají ke studiu nejen naši, ale i zahraniční badatelé. Velmi dobrá je i spolupráce s církevní správou při pořádání koncertů v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích a Infocentrem Slaný.

Dne 9. 9. 2008 zastupitelstvo městyse Zlonice schválilo památník Antonína Dvořáka jako místo pro pořádání svatebních obřadů. Svatebčanům je k dispozici sál s 80 místy k sezení a přilehlý parčík pro zhotovení fotografií. Na přání je možné zajistit živou hudbu. Poplatek za svatební obřad je ve výši 1000 Kč.

Památník Antonína Dvořáka

Antonín Dvořák a jeho učitel Antonín Liehmann.…
Zlonice
BA: S Středočeský

Kontaktovat