Firmy > Muzeum > Oblastní muzeum Děčín, příspěvková organizace – pobočka Varnsdorf

Oblastní muzeum Děčín, příspěvková organizace – pobočka Varnsdorf

Jméno Oblastní muzeum Děčín, příspěvková organizace – pobočka Varnsdorf
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 412334107
Webová stránka muzeum.varnsdorf.cz
Adresa Legií 2574, 407 47 Varnsdorf
Kraj Ústecký

Stálá expozice je z důvodů rekonstrukce muzea dlouhodobě uzavřena, v dočasném sídle je umožněn jen přístup pro badatelské účely.

V bývalé budově dětského a hudebního oddělení městské knihovny v ul. Legií 2574.

Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Varnsdorf:
Muzeum bylo ve Varnsdorfu založeno zřejmě na počátku 20. století. Ve varnsdorfském adresáři je v letech 1909 až 1914 uvedeno na adrese měšťanské školy a od roku 1917 na adrese reálky. V současné budově v Poštovní ulici č.p. 415 je poprvé zmíněno roku 1940. Po druhé světové válce až do roku 1976 fungovalo varnsdorfské muzeum jako městské a roku 1976 se stalo pobočkou Okresního muzea v Děčíně.
Tento dům v Poštovní ulici č.p. 415 dal postavit v roce 1834 jako číslo 174 v Novém Francentálu varnsdorfský podnikatel Johann Lindner. Roku 1849 pronajala Lindnerova vdova budovu tehdy nově zřízenému okresnímu soudu, který v ní sídlil až do roku 1871, kdy se přestěhoval do nedalekého domu č. p. 420, ve kterém sídlil až do roku 1871 celní úřad později přestěhovaný do budovy hlavního nádraží. V té době patřil dům již továrníku Wilhelmu Luthnovi. V závěru 19. a na počátku 20. stol. jej pak vlastnila Magdalena Reinisch. Po první světové válce se stal dům č. p. 415 sídlem okresního hejtmanství.
Muzeum je od poloviny 70. let pobočkou Oblastního muzea v Děčíně (dříve okresního), které po metodické a finanční stránce zajišťuje jeho činnost. O provoz muzea se starají dva pracovníci a jejich hlavní starostí je péče o výstavní prostory, depozitář a průvodcovská služba. Podílejí se na náročné a dlouhodobé inventarizaci sbírkových předmětů. Součástí muzea je i rozsáhlá knihovna se studovnou.
Většina sbírek byla shromážděna do roku 1945. Stálá expozice byla zaměřena na životní styl měšťanských vrstev, střeleckých spolků, počátky textilní výroby na Varnsdorfsku a čestné místo v expozici zaujímal velký betlém Dominika Rudolfa. V posledních letech přibyla ještě Galerie na ochozu, zpřístupňující hlavně práce amatérských fotografů a začínajících výtvarníků.

Oblastní muzeum Děčín, příspěvková organizace – pobočka Varnsdorf

Stálá expozice je z důvodů rekonstrukce muzea…
Varnsdorf
BA: S Ústecký

Kontaktovat