Firmy > Kulturní zařízení > Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Jméno Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
IČO 00083267
DIČ CZ00083267
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 485106325
Webová stránka www.ogl.cz
Adresa Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
Kraj Liberecký

Budova původních městských lázní Františka Josefa I. Neorenesance s prvky secese (1902).
Galerie představuje několik stálých expozic (Na vlnách umění, výběr umění z Čech, Moravy a Slezska od raného novověku po současnost / Heinrich Liebieg, sběratel a mecenáš / Zlatý věk nizozemského umění–Nizozemské malířství 16.–18. století / Historie budovy lázní a galerie jako instituce) a pořádá pravidelně aktuální výstavy.

Oblastní galerie Liberec je specializovanou sbírkotvornou institucí - muzeem umění - působící v regionu Liberecka. Pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a návštěvníkům nabízí prohlídku tří stálých expozic evropského a českého umění.

Pravidelně připravuje aktuální krátkodobé výstavy. Lektorské oddělení galerie zajišťuje po celý rok doprovodné programy k výstavám a kulturní program pro školy a veřejnost.

Galerie je pro Vás otevřena denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin. Každý čtvrtek je vstup pro návštěvníky zdarma.

logo
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Budova původních městských lázní Františka Josefa…
Liberec
BA: S Liberecký

Kontaktovat