Firmy > Muzeum > Národní ústav lidové kultury

Národní ústav lidové kultury

Jméno Národní ústav lidové kultury
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 518306611
Webová stránka www.nulk.cz
Adresa Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
Kraj Jihomoravský

Nástroje lidové hudby v ČR - přehlídka nejrozsáhlejšího souboru lidových nástrojů používaných v lidové hudbě 19. a 20. století. Historická knihovna - novorenesanční interiér, obrazy majitelů zámku, výstava zbraní, zámecká kaple.

Současná podoba zámku je výsledkem rozsáhlé přestavby staršího objektu v 2. pol. 19. století, po níž získala novorenesanční podobu.

Národní ústav lidové kultury je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Národní ústav lidové kultury

Nástroje lidové hudby v ČR - přehlídka…
Strážnice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat