Firmy > Kulturní zařízení > Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze

Jméno Národní galerie v Praze
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 224810758
Webová stránka www.ngprague.cz
Adresa Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Kraj Praha

Národní galerie v Praze je přímou pokračovatelkou Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, zřízené v roce 1796. Členové Společnosti, vedení osvícenskou snahou přispět ke kulturnímu povznesení národa, zde zpřístupnili veřejnosti své soukromé sbírky; ve stejném duchu založili i Akademii výtvarných umění. Národní galerie v Praze, ustavená v roce 1945, uchovává kromě děl Obrazárny i fondy Moderní galerie, která vznikla v roce 1901. Stálé sbírky Národní galerie zahrnují všechna období od nejstaršího umění po současnost a jsou umístěny v sedmi pražských významných objektech a na zámku ve Žďáře nad Sázavou.

Budova:
Palác Kinských byl psotaven v letech 1755–1765 na místě parcel tří domů s raně středověkými základy. Postavil jej A. Lurago podle staršího projektu K. I. Dientzenhofera ve stylu pozdně barokního klasicismu.

Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze je přímou pokračovatelkou…
Praha 1
BA: S Praha

Národní galerie v Praze – Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění

Sbírky moderního a současného umění NG.
Praha 7
BA: S Praha

Zámek Kinských ve Žďáru nad Sázavou – Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze

Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze.…
Žďár nad Sázavou
BA: S Vysočina

Kontaktovat